Tillvägagångssätt vid ändring av vårdnad

2017-08-20 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej jag har en son på 9 år. Varit själv med honom hela tiden sen han föddes. Min fråga nu. Kan jag få ensam vårdnad. Jag vill kunna ordna pass o ev flytta till Skåne . Vi bor nu i Karlskrona. Fadern har aldrig hört av sig. Så nu undrar jag hur jag går till väga med detta.Mvh Kerstin Andersson
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 6 kap 6 § första stycket föräldrabalken(FB) står det att föräldrarna får avtala om att vårdnaden ska vara gemensam eller ensam. Avtalet ska vara skriftligt och godkännas av socialnämnden för att det ska vara giltigt. Det här blir väl inte aktuellt i ditt fall då fadern aldrig hört av sig.

Istället ser vi i 6 kap 5 § första stycket FB att rätten får besluta om att vårdnaden ska vara gemensam eller att vårdnaden ska innehas ensamt av någon av föräldrarna. Alltså får du ansöka om ensam vårdnad i tingsrätten!

Vid alla beslut rörande vårdnad, boende och umgänge för barnet, ska barnets bästa vara avgörande enligt 6 kap 2 a § första stycket FB. Vid bedömningen ska hänsyn tas särskilt till barnets behov av nära och god kontakt med båda föräldrarna. I det här fallet ser jag inget hinder mot att du skulle få ensam vårdnad du det endast är du som uppfostrat barnet under hela dess levnadstid.

Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Gustaf Åleskog
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3650)
2021-09-18 Samtycke krävs om make vill sälja sommarstuga
2021-09-11 Inneboende eller sambo
2021-08-31 Avsäga släktskap
2021-08-30 Om sambo ej vill lämna fastigheten

Alla besvarade frågor (95746)