Tillvägagångssätt för att skydda egendom mot särkullbarn

Hej!

Min man står som ägare till vår villa och båt, men han tror att jag är delägare eftersom vi är gifta och inte har äktenskapsförord. Han har en dotter från tidigare förhållande. Vi vill att jag ska kunna sitta i orubbat bo om han går bort först. Vad är bäst att göra? Att han överlåter huset till mig eller att vi skriver testamente med ÖNSKAN om att jag får sitta i orubbat bo och att dottern får ut sin arvslott när vi båda är borta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Eftersom din man har barn från ett tidigare äktenskap är det viktigt att ni är medvetna om vad som kan hända ekonomiskt om han avlider. Lösningen på ert problem går att utforma på lite olika sätt beroende på hur rättvist ni vill göra det mellan er alla och vilka ekonomiska förutsättningar ni har. Jag redogör för de alternativa lösningarna här nedan.

Till att börja med vill jag understryka att det inte spelar någon roll att din man står som ägare på båten och huset om det är giftorättsgods. Då ett äktenskap upplöses genom en makes dödsfall ska bodelning ske om det finns giftorättsgods, vilket det oftast gör. Man brukar säga att allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods. (se 7:2 Äktb för att se vad kraven är för att det ska räknas som enskild egendom). Om enskild egendom ej finns sker som utgångspunkt en hälftendelning mellan makarna och den andel som tilldelas den avlidne utgör den kvarlåtenskap som ska skiftas mellan eventuella arvtagare. Man tar alltså inte alls hänsyn till äganderättsförhållanden om det klassas som giftorättsgods.

För över fastigheten på dig

Ni kan föra över fastigheten på dig under förutsättning att du kan ta över eventuella lån, antingen genom att upprätta gåvobrev eller sälja fastigheten till dig. I samband med detta ska ni också upprätta ett äktenskapsförord där det framgår att fastigheten ska vara din enskilda egendom (se 7:3 Äktb). Detta innebär att bostaden inte kommer att ingå i en bodelning vid en skilsmässa eller vid ett dödsfall eftersom det endast som sagt är giftorättsgods som ska ingå i en bodelning (se 10:1 Äktb) Du kommer då få behålla hela fastigheten, både vid en skilsmässa och vid din makes dödsfall. Detta blir ju såklart en stor nackdel för din man eftersom en stor tillgång för honom försvinner vid en eventuellt skilsmässa och han kommer inte kunna bo kvar eftersom det då är din enskilda egendom. Vid hans död får detta till följd att hans dotter kommer få ut ett mindre arv. Jag kan inte rekommendera denna lösningen om ni vill att det ska bli rättvist.

En kompromiss är i så fall att ni förordnar så att ni äger hälften vardera av bostaden och att vardera hälft ska utgöra enskild egendom genom äktenskapsförord. Dock har ändå din makes dotter rätt att få ut sin arvslott, dvs din makes del ur fastigheten och du måste då lösa ut henne för att kunna bo kvar (se 3:1 ÄB) Dottern har dock en möjlighet att välja att avstå sin rätt att få ut sitt arv direkt till förmån för dig som efterlevande genom 3:9 ÄB. I det fallet behöver du inte kompensera för din makes del utan hon får då efterarv istället och får ut sin del vid din död. Detta är såklart väldigt osäkert och ni måste verkligen lita på att dottern väljer att avstå sin rätt (denna rätt tillfaller bara henne). Därför rekommenderar jag inte heller denna lösningen.

Upprätta ett testamente

Upprättar ni ett inbördes testamente där ni föreskriver att all egendom ska tillfalla den andre när någon av er dör, så vållar det inga problem om du dör först. Skulle det vara så att din man dör först så kommer hans dotter kunna kräva ut sin laglott direkt. Ett särkullbarn har alltid rätt till sin laglott, dvs hälften av en arvslott (se 7:1 ÄB). Är det så att fastigheten är en stor tillgång av den gemensamma egendomen innebär det att du måste kunna lösa ut din mans dotter för att kunna bo kvar i fastigheten. Dock med skillnaden i förslaget ovan att du enbart behöver lösa ut hennes laglott, vilket är hälften av arvslotten. Dock kan det ändå vålla ganska stora problem om fastigheten är värd mycket pengar. Dvs om fastigheten är giftorättsgods och är värd 2 miljoner, ska du och din man dela lika, dvs ni ska erhålla 1 miljon vardera i bodelningen. Eftersom hans dotter har rätt att få ut sin laglott direkt kommer du behöva lösa ut henne med 500.000 kronor även fast det finns ett testamente. Har du dessa ekonomiska förutsättningarna är det inga problem. Men kan du inte kompensera henne om hon begär jämkning av testamentet för att få ut sin laglott så måste du i så fall sälja fastigheten.

Teckna livförsäkringar

Särkullbarn har som tidigare nämnt alltid rätt till sin arvslott när en förälder avlider. För att undvika denna ekonomiska svårighet så bör ni använda er utav livförsäkringar. En livförsäkring är en dödsfallsförsäkring som ger ekonomisk ersättning, ett engångsbelopp, till dig som efterlevande.

Ni kan teckna en livförsäkring och ange varandra som förmånstagare. Livförsäkringar ger den efterlevande ett bra skydd för att när någon av er dör får ni en större summa pengar. Har ni stora bolån, eller som i detta fall särkullbarn som har rätt till sin arvslott, (eller laglott om det finns testamente), kan livförsäkringar med respektive som förmånstagare ge möjlighet för dig som efterlevande att bo kvar i bostaden. Ni bestämmer själva hur pengarna ska användas och du som efterlevande får då pengar till att kunna lösa ut din mans dotter (särkullbarn) eller lösa en del av bolånet för att ha råd att bo kvar.

Livförsäkringar kostar dock en slant men är en bra lösning för er alla. Det påverkar inte din mans dotters rätt till sin arvslott och du och din man delar lika på fastighetens värde vid en bodelning.

Detta skyddet ges eftersom att livsförsäkringar som utgångspunkt inte ingår i den avlidnes tillgångar, dess giftorättsgods eller till bröstarvingars arvslotter. Försäkringsbeloppet räknas alltså varken in i bodelning eller i arvsskiftet och utgör såldes som utgångspunkt inte en tillgång som särkullbarn kan göra anspråk på (se 14 kap 7 § Försäkringsavtalslagen).

Min rekommendation - upprätta ett inbördes testamente och teckna livförsäkring

Upprätta ett inbördes testamente där ni föreskriver att ni ärver varandra vid den enas död. Men att vid din makes död ska hans dotter ha rätt till sin laglott och att hon ärver resterande del (halva arvslotten) när du dör. Teckna livförsäkring så att du har ekonomisk möjlighet att lösa ut dotters laglott. På detta sättet kommer ni alla gå vinnande ur och du kommer kunna bo kvar i fastigheten om din make dör först eftersom du kan lösa ut hans dotter.

För att teckna en livförsäkring kontaktar ni ert försäkringsbolag. Vill ni ha hjälp med att upprätta ett testamente eller har fler frågor kan ni boka en tid här eller ringa oss.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04
Öppetider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas det gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Gustav PerssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning