Tillvägagångssätt för ansökande av Patent

Hejsan! Jag har en produktidé (konsumentprodukt inom livsmedel) som jag skulle vilja undersöka om det finns patent på, nationellt (Sverige), regionalt (Norden/EU). Om det inte finns patent skulle jag vilja söka patent på den, nationellt (Sverige), regionalt (Norden/EU). Kan ni hjälpa till med det? 

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vi kan tyvärr inte hjälpa dig med att söka ditt patent, men däremot kan jag informera dig om vad ett patent innebär och hur du går tillväga för att söka det för din produktidé.

Ett patent är ett skydd för tekniska uppfinningar, som innebär ett förbud för andras kommersiella användning av den patentskyddade produkten. Patent regleras i svensk rätt i patentlagen, och internationellt sett så finns det även olika konventioner och fördrag som reglerar patent inom till exempel EU.
I patentlagen finns ett antal krav som ställs på en uppfinning för att det ska vara möjligt att få en patentansökan beviljad. De framgår av 1-2§§ (se https://lagen.nu/1967:837#P1S1). Först och främst måste uppfinningen kunna tillgodogöras industriellt, vilket betyder att den ska ha en teknisk effekt (enkelt uttryckt, den ska fungera) och den ska vara reproducerbar. Vidare måste uppfinningen vara ny i förhållande till vad som redan existerar, och även väsentligen skilja sig från detta. Patent kan aldrig ges för en ren upptäckt, en vetenskaplig teori, en konstnärlig skapelse och dylikt. Slutligen får inte ett ansökt patent vara näraliggande för en fackman. Denna något kryptiska formulering innebär att en uppfinning inte får ”kännas igen” eller redan vara bekant av en person som är verksam inom området, i ditt fall inom livsmedelsbranschen.

För att undersöka om din produktidé är ny i förhållande till vad som redan existerar och skiljer sig därifrån, så kan man kontrollera de databaser som finns och innehåller patenterade uppfinningar. Detta görs enklast genom en sökning i Svensk Patentdatabas, som kan återfinnas i denna länk http://was.prv.se/spd/search?lang=sv. Där kan du själv söka på din uppfinning och se om du hittar någonting som liknar din produktidé för att säkerställa att din ansökan kommer att beviljas. Vad gäller internationella patent, så finns även en databas för detta ändamål som du finner i denna länk http://worldwide.espacenet.com/?locale=se_SE.

Att sedan ansöka om patent för din produkt gör du hos Patent- och Registreringsverket. Det kan faktiskt göras direkt via deras hemsida som du hittar i denna länk http://www.prv.se/sv/Patent/Ansoka-om-patent/. Ansökan ska innehålla en beskrivning av uppfinningen, ritningar ska bifogas om det är nödvändigt, uppgifter om hur uppfinningen kan tillgodogöras industriellt, och allt detta ska vara så tydligt att en fackman med ledning av beskrivningen kan utöva uppfinningen (8§ patentlagen). Vid patentansökningen så tillkommer en ansökningsavgift, som varierar i pris beroende på hur ingående ens ansökan ska vara. Den lägsta avgiften är för tillfället åtminstone 3000 kr för en ansökan.

Det är inte möjligt att ansöka om ett ”världspatent”, utan patent måste i själva verket sökas i samtliga länder som man önskar erhålla patent i. Undantaget är inom Europa där man kan göra en europeisk ansökan, som dock också varierar i pris beroende på i hur många länder som patentet ska gälla. Själva ansökningsdagen är av betydelse på det sätt, att patentet börjar gälla från den dagen då ansökan gjordes (givetvis förutsatt att det senare beviljas). Det är alltså inte från den dag som patenten sedan beviljas som man lätt kan tro. Ett beviljat patent kan maximalt gälla i tjugo års tid (40§) och måste förnyas varje år genom ett betalande av en årsavgift, en avgift som stiger för varje år som patentet kvarstår.

Lycka till med din produktidé!

Med vänliga hälsningar,

Johan OlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000