Tillåtet att öppna sitta myndiga barns oöppnad post?

2016-11-19 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej, min fråga gäller att mitt barn som är 18 år och är skriven hemma hos mig, nu håller sig borta och min fråga är: vad gör jag med dennes post? Jag vet att det kommer räkningar och kallelser. Kan jag öppna dessa och betala så inte "hen" får betalningsanmärkningar?Hälsningaren orolig mamma
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Föräldrar har enligt Föräldrabalkens (FB) 6 kap 1 § vårdnaden för sina barn tills de är myndiga. Enligt FB 7 kap 1 § har föräldrarna underhållsskyldighet och ekonomiskt ansvar tills barnet fyllt 18 år eller tills barnet gått ut gymnasiet (dock längst till barnet är 21 år) Eftersom ditt barn är över 18 år och inte verkar gå i skolan, har du inget ekonomiskt ansvar.

Ditt barn anses i samhällets ögon vara en vuxen med samma skyldigheter att betala sina räkningar, det har ingen betydelse att hen bor hemma och är folkbokförd hos dig.

Jag förstår att oöppnad post medför problem och oro för dig då du fortfarande vill hjälpa ditt barn. Du får endast öppna posten om du har ditt barns samtycke, annars är det olagligt. Det räknas då som brytande av post- eller telehemlighet och är straffbart enligt Brottsbalken 4 kap 8 §.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anna Thörne
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3532)
2020-10-26 Vårdnad vid föräldrars bortgång
2020-10-26 Utvecklingen av kvinnans rättsliga ställning
2020-10-25 Får mitt barns förskola neka mig att använda ett smeknamn på mitt barn?
2020-10-25 Vad händer med sambons lån som tagits för utbyggnad om den sambon dör

Alla besvarade frågor (85451)