Tillåtet att ge halva bostaden i gåva till make när det finns särkullbarn?

2020-07-15 i Särkullbarn
FRÅGA
Jag äger halva vår bostadsrätt. Vill skriva gåvobrev och skänka delen till min make så att han äger hela. Jag har 2 egna arvtagareKan jag göra det ?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att dina "två egna arvtagare" är dina barn, men inte din mans barn. Barn till bara ena maken i ett äktenskap benämns i juridiska termer som särkullbarn. Vi hittar de relevanta bestämmelserna i ärvdabalken (ÄB), som reglerar arvsfrågor.

Grundläggande vid arv när det finns särkullbarn:

Särkullbarn har rätt till sin arvslott direkt från sin förälders del av bodelningen enligt ÄB 3 kap. 1 §. Om du går bort före din man behöver dina barn alltså inte vänta tills även han går bort, utan de kan få ut sitt arv direkt. Arvslotten är hälften av kvarlåtenskapen dividerat med antal barn. Särkullbarn kan dock välja att avstå från arvslotten till förmån för den efterlevande maken enligt ÄB 3 kap. 9 §. En bröstarvinge har alltid rätt till den legala laglotten, som är hälften av arvslotten, vilket stadgas i ÄB 7 kap. 1 §. Denna andel är lagstadgad och går alltså inte att avtala bort.

Vid gåvor som påverkar efterarvet:

I ÄB 7 kap. 4 § finns en bestämmelse som syftar på gåvor som är att jämställa med testamenten. Exempel på situationer när bestämmelsen är aktuell är egendom som arvlåtaren skänker på sin dödsbädd eller egendom som arvlåtaren kan tänkas ha nytta av fram till sin död trots att den är bortskänkt. För att regeln ska kunna tillämpas så krävs det att arvlåtarens avsikt med gåvan var att denne velat fördela sin kvarlåtenskap.

Sammanfattning:

Att ge din halva av bostadsrätten i gåva till din make är något som kan uppfylla kriterierna i ÄB 7 kap. 4 §. Detta om du bor kvar i bostaden och begår handlingen för att undkomma att dina barn ärver halva lägenheten. För att gåvan ska bli ogiltig så krävs det att dina barn väcker talan vid domstol inom ett år från bouppteckningens avslutande.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1073)
2020-08-11 Hur fördelas arvet efter min mor och hennes man?
2020-08-10 Får särkullbarn ta del av arvet från pappas nya fru?
2020-08-10 Arv för särkullbarn?
2020-08-07 Hur ärver våra särkullbarn?

Alla besvarade frågor (82709)