Tillämpning av skevdelningsregeln vid bodelning

2020-05-30 i Bodelning
FRÅGA
Vad är förutsättningarna för skevdelningsprincipen vid äktenskapsskillnad?När räknas man som sambo enligt lagen?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Vid en skilsmässa ska det ske en bodelning. Vid bodelningen görs en likadelning av makarnas giftorättsgods enligt 11:3 äktenskapsbalken (ÄktB). I vissa fall finns dock anledning att frångå denna huvudregel om likadelning. När det kan komma i fråga stadgas i 12:1 ÄktB. I bestämmelsen stadgas att bodelning ska göras så att den ena maken får behålla mer giftorättsgods än hälften under vissa förutsättningar. Man gör med andra ord en så kallad skevdelning. När detta kan bli aktuellt beror bland annat på äktenskapets längd och makarnas förmögenhetsförhållanden.

Skevdelningsregeln kommer främst i fråga vid kortvariga äktenskap och som riktmärke för tillämpning används fem år inklusive samboskap. När man räknas vara sambo stadgas i 1 § sambolagen. Där slås fast att sambor är två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Lundgren
Fick du svar på din fråga?