Tilläggsbouppteckning vid senare påkomna skulder

FRÅGA
Hej, var på en bouppteckning efter en barnlös släkting, följande problem uppstod; Vi godkände bouppteckningen. som innehöll En fastighet (tax värde 2 000 000:-) som vi släktingar skall delas på enligt testamente. Det finns tillgångar på ca 300 000 varav 100 000 kontanta medel skall tillfalla en vän enligt testamentet. Efter bouppteckning var påskriven av alla framkom att ett det även finns ett hypotekslån på 300 000. Detta står inte upptaget i bouppteckningen.Vad gäller? Borde inte bouppteckningen skrivas om?Är bouppteckningen giltig nu när vi muntligt vet om skulden?Skall inte skulden betalas med kontanta medel i första hand?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Detta är en fråga angående arv och då blir ärvdabalken tillämpligt (länk till den lagen här; nedan förkortat ÄB).

Bouppteckningen behöver inte skrivas om, däremot måste en tilläggsbouppteckning göras och inom en månad från att den nya skulden upptäcktes ska denna lämnats in till skatteverket. Detta står i 20 kap. 10 § i ÄB (se här).

Denna ska göras på samma sätt som en vanlig bouppteckning, alltså gäller alla regler som för den vanliga bouppteckningen. T.ex. vilka som ska kallas till bouppteckningen enligt 20 kap. 2 § ÄB osv.

Eftersom det är fråga om ett dödsbo och skulder inte kan ärvas i Sverige så måste de tas hand om nu. Ett sätt att lösa detta är att gå till banken där skulden finns och ansöka om att överföra lånet till alla dödsbodelägare. Detta måste banken godkänna och gör de inte det kan de driva igenom en tvångsförsäljning.

Det finns inget som hindrar er från att köpa fastigheten vid tvångsförsäljningen men då måste ni betala skatt. Har ni däremot möjlighet att köpa fastigheten vid en eventuell tvångsförsäljning så lär banken inte genomdriva en tvångsförsäljning.

Vänligen,

Emil Danielsson Nykänen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (999)
2020-09-21 Får man tömma dödsboet innan bouppteckningen?
2020-09-20 Ska syskon bli kallade till bouppteckning om ena maken fortfarande lever?
2020-09-17 Till vilket värde ska en hund tas upp i en bouppteckning?
2020-09-16 Hur ska jag tolka en bouppteckning?

Alla besvarade frågor (84239)