Tillägg till testamente

2020-04-16 i Testamente
FRÅGA
Hej,,Vi har skrivit ett juridiskt godkänt testamente och nu vill vi göra ett tillägg om det är möjligt. Vi har en dotter och hon kommer att ärva alla våra tillgångar. Hon är bosatt i Irland men fortfarande svensk medborgare.Vår önskan är att hon ärver enligt svensk lag och betalar eventuell arvsskatt i Sverige.Tacksam för svar-
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår det består frågan av två delfrågor. Dels om man kan göra ett tillägg till ett testamente, dels om er dotter bosatt i Irland kommer ärva enligt svensk lag.

Kan man göra ett tillägg i ett testamente?

Bestämmelser om testamenten och dess giltighet regleras i ärvdabalken (ÄB). Vill man ändra ett testamente måste man återigen uppfylla kraven för giltighet, precis som om man skrev ett testamente för första gången. Det finns egentligen tre krav som måste vara uppfyllda. Dessa krav finns i 10 kap. 1 § ärvdabalken.

1.Testamentet ska upprättas skriftligen
2.Testamentet ska bevittnas av två vittnen. Vittnena ska också skriva under på testamentet. Vittnena måste vara medvetna om att det är ett testamente de bevittnar, men behöver inte ha kännedom om innehållet.
3.Testamentet ska också skrivas under av testatorn när vittnena närvarar. Det ställs utöver detta vissa krav på vittnena (10 kap. 4 § ÄB)
1.Ett vittne får inte vara yngre än 15 år och får inte heller lida av en sådan psykisk störning som innebär att denne inte uppfattar betydelsen av testamentet
2.Vittnet får inte omfattas av testamentet
3.Vittnet får inte vara arvtagare, sambo eller make till testatorn. Det finns även vissa ytterliga personkretsar som inte får agera vittne (10 kap. 4 § 2 stycket ÄB)

Alla kraven ovan måste alltså vara uppfyllda om ni vill göra ett tillägg i testamentet. För att vara på den säkra sidan kan jag även rekommendera, om ni väljer att skriva ett helt nytt testamente, att ni skriver att det tidigare testamentet inte längre ska vara giltigt.

Kan er dotter ärva enligt svensk rätt?

När det kommer till att välja tillämplig lag angående arv inom EU tillämpas i regel arvsförordningen. Dessvärre har Irland valt att inte tillämpa denna förordning vilket gör situationen komplicerad. Jag rekommenderar därför att du vänder dig till våra jurister för mer ingående hjälp. Detta kan du göra genom att följa denna länk.

Jag ber om ursäkt att jag inte kunde lämna ett mer ingående svar, men hoppas att du är nöjd med oss på Lawline ändå.

Med vänlig hälsning

Axel Helgesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2816)
2021-04-09 Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt?
2021-04-08 Lagval för arv inom EU
2021-04-06 Kan vi testamentera bort sommarhuset med möjlighet för särkullbarnen att lösa ut sin andel?
2021-03-31 Giltiga testamenten och möjlighet att överklaga ett testamente

Alla besvarade frågor (91059)