Tillägg till testamente

2019-03-21 i Testamente
FRÅGA
Tillägg till testamente.Jag är 84 år och vill att vår yngsta dotter ska ärva vår bil den dan jag inte kan köra själv.Hur skall jag formulera detta juridiskt ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Ett lämpligt sätt att formulera det kan vara att skriva: "Jag XXX testamenterar härmed bort "bilmärket och registreringsnummer" till YYY vid min död".

Viktigt att komma ihåg vid tillägg till testamente är att det är samma regler för tillägg som när ett testamente upprättas för första gången som gäller, det här följer av 10 kap. 6 § ärvdabalken (ÄB). Kraven för upprättande av testamente framgår av 10 kap. 1 § ÄB, och där det står att ett testamente ska upprättas skriftligen och styrkas av två vittnen som närvarar samtidigt, så kallade solennitetsvittnen.

Mitt tips skulle dock vara att kontakta en jurist som hjälper dig att skriva tillägget till testamentet. På http://lawline.se/boka kan du boka tid men någon av våra jurister direkt som kan hjälpa dig med det här.

Med vänlig hälsning,

Oliver Friberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2387)
2020-02-27 Kan man testamentera bort egendom som innehas med fri förfoganderätt?
2020-02-27 Går det att testamentera bort förälders rätt till arv om man inte har några barn?
2020-02-26 Förordnande av egendom genom testamente
2020-02-26 Kan klanderfristen för testamente förlängas av boutredare?

Alla besvarade frågor (77516)