Till vilken summa ska jag köpa ut min fru från lägenheten?

2017-11-30 i Bodelning
FRÅGA
Hej!Jag undrar om ni inte har ett skrivfel alt. behöver förtydliga kring ett ärende som tas upp på er hemsida?Frågan "Köpa ut make ur bostadsrätt" här: http://www.lawline.se/answers/kopa-ut-make-ur-bostadsratt-vid-bodelningFormuleringen:"Marknadsvärdet - latent skatteskuld = pris för maken"..ska det inte förtydligas med att "Pris för maken" ska vara hälften av Marknadsvärdet - latent skatteskuld?Jag är i skilsmässa och ska köpa ut min fru. Tänker att vi ska väl räkna som om vi skulle sälja - dvs dela på vinsten rakt av??
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förutsätter i mitt svar att ni äger bostadsrätten med hälften var och att ni även står för hälften av eventuella lån på lägenheten. Såsom det står i det Lawline-svar du refererat till i din fråga så ska ni ta upp bostadsrätten i bodelningen med skiftesvärdet. Skiftesvärdet är värdet på bostadsrätten efter avdrag för latent kapitalvinstskatt. Jag ska nedan förklara hur ni beräknar skiftesvärdet.

Börja med att ta reda på de värden som krävs för beräkningen

Först måste ni ta reda på bostadsrättens marknadsvärde. När ni har detta värde räknar ni sedan ut en summa som motsvarar det mäklararvode som skulle tillkomma vid en försäljning av bostadsrätten. Denna summa kan ni vända er till en mäklare för att ta reda på så att den stämmer överens med just er lägenhet. När så skett räknar ni fram vilken summa som hänför sig till eventuella förbättringskostnader. Sist av allt behöver ni veta vilket ert anskaffningsvärde var, alltså den summa ni köpte lägenheten för. När ni har alla dessa värden så kan ni börja räkna ut skiftesvärdet.

Hur ni beräknar skiftesvärdet

Skiftesvärdet räknar ni ut på följande sätt (observera att jag nu tagit fram hypotetiska värden för att ni ska få en känsla för hur ni ska räkna):

4.800.000 kr (marknadsvärdet)

- 96.000 kr (2% av marknadsvärdet = mäklararvodet)

- 350.000 kr (förbättringskostnader)

- 200.000 kr (anskaffningsvärdet)

= 4.154.000 kr (kapitalvinsten)

x 0,22 (22/30= 22% skatt för bostadsrätter)

= 913.880 kr (latent kapitalvinstskatt)

För att få fram skiftesvärdet tar ni sedan marknadsvärdet minus den latenta kapitalvinstskatten. Det vill säga:

4.800.000 kr

- 913.880 kr

= 3.886.120 kr (skiftesvärdet)

Vilka värden ska in i bodelningen?

Det värde som ska in i bodelningen och som ni ska dela på är alltså (enligt exemplet ovan) 3.886.120 kr. I mitt hypotetiska exempel så kommer ni att ta upp 1.943.060 kr var som giftorättsgods i bodelningen.

För att du ska kunna lösa ut din fru från bostadsrätten

Eftersom att du vill lösa ut din fru från bostadsrätten så måste du lösa ut henne med hälften av skiftesvärdet (i mitt hypotetiska exempel, 1.943.060 kr) vilket du gör genom att ta över hennes lån och kompensera för den summa som eventuellt finns kvar när lånen är betalade. För att du ska kunna lösa ut henne från lånen förutsätter det att du har fått godkänt från banken att ta ett nytt lån för att betala av hennes del av lånet.

Mitt råd till er är att anlita en jurist som kan hjälpa er med bodelningen då det kan vara svårt att veta vilka värden som ska tas upp i bodelningen, hur ni ska göra bodelningen på korrekt sätt och ni kan undvika eventuella misstag eller diskussioner sinsemellan. Ni kan boka tid med en av våra jurister genom att ringa oss på 08-533 300 04.

Vänligen,

Johanna Matsdotter
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2920)
2021-12-06 Kan ett barn äga en upphovsrätt? Ska ett barns egendom ingå i en bodelning mellan makar?
2021-12-05 Värdering av egendom vid bodelning
2021-12-01 Bodelning?
2021-11-30 Kan enskild egendom tillhöra två personer?

Alla besvarade frågor (97723)