Till vilka ska ett testamente delges?

Måste testamente informeras om till testamentstagare som inte samtidigt är legal arvinge? (Både universiell och legetarie alltså ) Eller hur kan sen legala arvingen bli delgiven av testamentstagaren som ju har det ansvaret Vad göra ??

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller delgivning av testamente, vilket regleras i ärvdabalken. Jag kommer också att klargöra skillnaderna mellan olika testamentstagare. Till sist ger jag en rekommendation till dig.


Delgivning av testamente

Ett testamente ska enligt 14 kap 4 § ärvdalbalken, delges till testamentstagare. En kopia av testamentet ska då överlämnas till testamentstagarna. Därefter börjar fristen löpa för eventuellt klander av testamentet. (14 kap 5 § ärvdabalken). Därför är det viktigt att delgivning sker på rätt sätt. 


Testamentstagare

Du har rätt i att det finns två typer av testamentstagare, både universella och legetarier. Det som skiljer universella testamentstagare och legetarier är att legetarier mottager en specifik egendom eller förmån specifik sak av kvarlåtenskapen. Universella testamentstagare har rätt till en andel av eller hela kvarlåtenskapen. Legetarier är inte dödsbodelägare, vilket universella testamentstagare är. Däremot påverkas inte rätten att bli delgiven av om det rör sig om en legetarie eller en universell testamentstagare. Således ska båda bli delgivna testamentet. Det är inte lagstadgat vem som ansvarar för delgivning av testamente, men precis som du är inne på är det testamentstagaren som anses ha det ansvaret.  Därför är det upp till testamentstagarna att ta initiativ till att bli informerade om testamentet. 


I ditt fall

Den som angetts som testamentstagare i testamentet ska därmed bli delgiven. Eftersom det ligger i testamentstagarens intresse att bli delgiven åligger det denne att ansvara för att delgivning sker. Det kan också vara bra att kontakta en jurist för att säkerställa att delgivning sker på rätt sätt. Du kan boka en tid direkt på  Boka tid med jurist (lawline.se)


Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!


Vänligen, Isabella BrarRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning