Till vem får man testamentera?

2019-12-14 i Testamente
FRÅGA
Får en nära släkting till en arvtagare skriva ett testamente som även är till dennes arvtagares fördel?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga så undrar du om det finns något som begränsar till vem man får testamentera. För att svara på din fråga kommer jag att utgå från ärvdabalken (ÄB).

Man får testamentera vad man vill till vem man vill

Huvudregeln när man skriver ett testamente är att man får testamentera vad man vill till vem man vill. Den enda begränsning som finns är att man inte kan testamentera bort bröstarvinges laglott. Det innebär att om den som skriver testamentet har barn är dessa bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB) och dennes rätt att ärva sin förälder går inte att kringgå genom att skriva ett testamente. Bröstarvinge har alltid rätt att få ut sin laglott om denne kräver det (7 kap. 3 § ÄB).

Viktigt att testamentet upprättas så att det är giltigt

Det är också viktigt att upprättandet av testamentet sker på rätt sätt så att det är giltigt när den som skrivit testamentet går bort. För att testamentet ska vara giltigt krävs att den som skriver testamentet har fyllt 18 år (9 kap. 1 § ÄB) och att underskriften på testamentet är bevittnat av två vittnen (10 kap. 1 § ÄB) som är över 15 år, inte är släkt med den som skriver testamentet och inte står med som förmånstagare i testamentet (10 kap. 4 § ÄB).

Sammanfattning

Man får testamentera vad man vill till vem man vill. Bröstarvinges laglott går dock inte att testamentera bort. Viktigt att testamentet uppfyller kraven på ett giltigt testamente för att det ska gälla vid arvlåtarens bortgång.

Hoppas att du har fått svar din fråga!

Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa fler frågor här på Lawline eller boka tid med en av Lawlines duktiga jurister.

Jenny Viberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2355)
2020-01-28 Pris för vårdnadstestamente hos Lawline
2020-01-27 Kan vi skriva ett oåterkalleligt testamente?
2020-01-27 Kan jag skriva ett testamente om att mitt särkullbarn skall ärva mig först efter att min hustru har avlidit?
2020-01-27 Är det bara original testamentet som gäller eller kan kopior användas?

Alla besvarade frågor (76591)