Tidsramar vid bodelning och vad du kan göra om din ex-sambo vägrar medverka till försäljning av huset

2020-03-01 i Bodelning
FRÅGA
Jag separerade för 5 månader sedan och min ex sambo vill inte samarbeta kring vår bodelning. Vi äger en fastighet ihop. Han förhalar hela tiden på olika sätt en försäljning av huset, Vill han bo kvar är det ok för min del att han löser ut mig men han säger att han inte vill bo kvar. Vad har vi för tidsramar att förhålla oss till när det gäller bodelning och vad kan jag göra om han vägrar att medverka till att vi får huset sålt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

För din situation är sambolagen och lag om samäganderätt tillämpliga.

Utifrån dina uppgifter utgår jag ifrån att ni levde i ett sådant förhållande som omfattas av sambolagen, dvs. två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1 § första stycket SamboL).

Vidare utgår jag ifrån att fastigheten ni äger tillsammans är att klassa som s.k. samboegendom i sambolagens mening, då i form av er gemensamma bostad. Fastigheten ska vara köpt för gemensam användning, vilket i praktiken i princip innebär att den ska vara införskaffad under den tid då ni varit sambor. Så verkar vara fallet för er fastighet (3 § och 5 § första stycket första punkten SamboL).

Tidsramar att förhålla sig till när det gäller bodelning

Nu när ert samboförhållande har upphört kan någon av er begära bodelning, antingen var för sig eller tillsammans. Denna begäran om bodelning ska framställas senast ett år efter det att ert samboförhållande tog slut.

Svaret på din fråga om vilka tidsramar som ni behöver förhålla er till gällande bodelning är alltså att en begäran om bodelning måste ha lämnats senast ett år efter att ni separerade (8 § andra stycket SamboL).

Detta förutsätter dock att ni inte har upprättat något samboavtal som säger att bodelning överhuvudtaget inte ska ske (9 § SamboL).

Vad du kan göra om han vägrar medverka till att sälja huset

Förutsatt att fastigheten ni äger tillsammans är att klassa som samboegendom (se ovan) ska den vara del i en bodelning då någon av er begär en bodelning (8 § första stycket SamboL).

Vid bodelningen kommer först era andelar i samboegendomen beräknas. Därefter ska skulder räknas av som är förenade med s.k. särskild förmånsrätt i samboegendomen (12 § och 13 § SamboL). I praktiken innebär det att om ni t.ex. har lån på själva fastigheten så ska det täckas, men övriga skulder kommer inte täckas (13 § andra stycket SamboL). Det som sedan återstår av samboegendomen ska delas lika mellan er två (14 § SamboL).

Angående fastigheten är det precis som du själv säger en möjlighet att din ex-sambo skulle lösa ut dig. Du beskriver dock hur han förhalar försäljningen och inte medverkar. Här tänker jag att det finns en möjlighet att begära en bodelning och att din ex-sambo genom en sådan framställan kommer börja medverka.

Kommer ni dock ändå inte överens om försäljningen innebär det att ni innehar fastigheten/huset med samäganderätt (19 § första stycket SamboL).

Vad kan man göra som samägare till en fastighet?

I och med att ni då är samägare till fastigheten behöver du ha din ex-sambos samtycke för att få sälja den (2 § lag om samäganderätt). Det är alltså inte möjligt att sälja fastigheten utan din ex-sambos medverkan i form av samtycke.

En möjlighet vore att du kan ansöka hos tingsrätten om att fastigheten ska säljas på offentlig auktion, en sådan ansökan ska beviljas om inte den andra samägaren, dvs. din ex-sambo, visar synnerliga skäl mot detta. Utifrån de uppgifter du lämnat är det svårt att avgöra om synnerliga skäl föreligger.

Här kan det dock oavsett vara bra att ha i åtanke att en försäljning på offentlig auktion ofta innebär att fastigheten går för lägre pris än vid en vanlig försäljning. Detta är något du skulle kunna använda som argument för att få din ex-sambo att medverka till försäljningen frivilligt.

Sammanfattning

För din fråga angående tidsramar för en bodelning är det ett år som gäller, alltså måste antingen ni tillsammans eller någon av er begära bodelning senast ett år efter det att ert samboförhållande upphört.

För din fråga gällande försäljningen av fastigheten kan du inte sälja den utan din ex-sambos samtycke. Då finns istället en möjlighet att sälja fastigheten via en offentlig auktion, där måste dock en ansökan skickas in och beviljas, dessutom kan det innebära att fastigheten säljs för lägre pris än annars.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Karin Pihl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2633)
2020-09-28 Har jag rätt att få min egendom vid en bodelning?
2020-09-26 Hur gör vi en bodelning när vi ska skiljas?
2020-09-25 Vad krävs för att en gåva inte ska ingå i bodelningen?
2020-09-21 Vem har rätt till fastigheten efter separation?

Alla besvarade frågor (84484)