Tidsfrist för att begära bodelning

2017-08-16 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Om två personer har skiljt sig och det har gått nu ett år efter skilsmässa. Man har inte gjort ett äktenskapsförord och ingen av partnerna har yrkat sig om bodelning eller delning av tillgångar. Min fråga är: om en av partnerna ändrar sig och vill begära delning på tillgångar, hur länge efter skildmässa har man rätt att ändra sig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt 9:1 äktenskapsbalken ska bodelning ske vid skilsmässa. Lagtexten ger dock inte någon begränsning i tid inom vilken parterna måste påkalla en bodelning för att en sådan ska ske. Det är alltså inte klarlagt exakt hur lång tid en person kan vänta med att begära en bodelning.

I praxis finns det exempel på fall där Högsta domstolen har underkänt rätt att påkalla bodelning med hänvisning till att lång tid förflutit sedan äktenskapsskillnaden. Det finns alltså en bortre gräns för hur länge en person kan vänta med att påkalla bodelning vid skilsmässa. I de fallen har det dock varit fråga om betydligt längre tid än ett år från äktenskapsskillnaden. I rättsfallet NJA 1993 s 570 hade det till exempel gått 24 år mellan äktenskapsskillnaden och kravet på bodelning, vilket gjorde att möjligheten att påkalla bodelning gått förlorad. Hovrätten ansåg i RH 2003:41 att rätten till bodelning gått förlorad sju år efter äktenskapsskillnaden. I det fallet hade dock viss praktisk uppdelning skett och dessutom var de föremål som bodelningen avsåg av mindre värde. Det finns även ett fall där Högsta domstolen godkände att bodelning påkallades tio år efter äktenskapsskillnaden (NJA 2009 s 437).

Sammanfattningsvis är därför rättsläget att bodelning kan begäras en ganska lång tid efter skilsmässa, men att det finns gränser för hur lång den perioden är. Gränserna varierar också lite från fall till fall eftersom omständigheterna kan skilja sig åt. I det fall du beskriver finns det dock ingenting som tyder på att det är för sent att påkalla en bodelning.

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?