Testatorns vilja

2021-08-23 i Testamente
FRÅGA
Min far har i sitt testamente uppgivit att hans privatkonton i SEB ska vara enskild egendom. (Han är omgift och jag och min syster är särkullbarn). Nu har han bytt bank, så följaktligen finns inte de kontona kvar. (Han hade specificerat kontonumren). Han har dock privatkonton i den nya banken. Hur fungerar det? Blir testamentet ogiltigt i den bemärkelsen eller gör man bedömningen att själva andemeningen är att hans privatkonton ska vara enskild egendom oavsett bank? Tack för svar!
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om upprättande av testamente finns i 10 kap. ärvdabalken. Om ett testamente är upprättat på ett korrekt sätt som uppfyller alla krav och inte heller är ogiltigt enligt någon grund i 13 kap. ärvdabalken, är testamentet således giltigt och kan därav inte frångås vid fördelningen av arvet. Enligt 11 kap. 1 § ärvdabalken ska ett giltigt testamente tolkas enligt testatorns vilja. Att fördela kvarlåtenskapen på ett annat sätt än vad som anges i testamentet är inte att följa testatorns vilja.

Testamentet i ditt fall blir alltså inte ogiltigt såvida det inte uppfyller en ogiltighetsgrund (vilket byte av bank inte är). Det som ska göras i fall som ditt där något inte stämmer överens med testamentet, är att man ska tolka och handla utifrån testatorns vilja, vilket i detta fall tycks vara att egendomen ska vara enskild trots byte av bank.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till oss på Lawline. Är ni osäkra kan ni som är arvtagare dessutom handlägga med en familjerättsjurist.

Vänliga hälsningar,

Linn Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2952)
2021-10-22 Hur mycket kan vi testamentera bort?
2021-10-18 Vem ärver när testamentstagarna avlidit?
2021-10-18 Vittnens närvaro vid upprättande av testamente
2021-10-16 Måste man vara myndig för att vara med i ett testamente?

Alla besvarade frågor (96481)