Testamentsvittnens underskrift m.m.

2016-06-29 i Testamente
FRÅGA
Hej måste de som bevittnat mitt testamente skriva yrke datum enligt lag?Datum står ju på testamentet .Måste jag som skrivit testamentet namnförtydliga ?Jag har ju skrivit under
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Tillämplig lag för testamenten är Ärvdabalkens (ÄB) tionde kapitel och det hittar du här: här

Frågan rör vilka formkrav som uppställs på ett testamente.

Enligt 10:1 ÄB måste ett testamente vara skriftligt och undertecknat av två vittnen för att vara giltigt. Även testatorn (den som vill upprätta testamentet) måste underteckna det. De två vittnena måste samtidigt närvara vid testatorns undertecknande av testamentet och ska även de skriva under i nära anslutning till testatorns underskrift. Vittnena ska ha kännedom om testamentets karaktär men behöver inte veta mer om dess exakta innehåll. Det finns vissa krav på vem som får vara vittne, exempelvis får en sambo inte vara det. Med detta sagt behöver testamentsvittnena inte skriva sina yrken eller datum. I 10:2 ÄB står det att testamentsvittnena bör skriva sitt yrke och hemvist. Detta är endast praktiska anvisningar och inte formkrav; ett testamente som saknar detta blir alltså inte ogiltigt. Inte heller en testators namnförtydligande är ett krav för ett giltigt testamente.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Petter Westergren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2777)
2021-02-24 Kan min syster och hennes man testamentera till mig som de vill?
2021-02-24 Arvinge skriver inte på testamente
2021-02-24 Behöver arvingar godkänna testamente?
2021-02-24 Testamenterad egendom med fri förfoganderätt

Alla besvarade frågor (89537)