Testamentsvittnen

Har skrivit ett Testamente, som bevittnats av två personer (samtidigt närvarande).

Då slår mig den hemska tanken: tänk om de två skulle avlida FÖRE mig.

(Det är ju inte alltid Ålder som avgör när man avlider. )

Vad händer då? Blir Testamentet ogiltigt?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Upprättande av testamente regleras bland annat i 10 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB) som föreskriver att testamentet skall upprättas skriftligen med två vittnen. I deras samtidiga närvaro skall testator underskriva testamentshandlingen eller vidkännas sin underskrift. Vittnena ska bestyrka handlingen med sina namn. De måste veta att det är ett testamente de skriver under, men det är upp till testatorn att låta vittnena veta innehållet i testamentet. Viktigt är här att den som anges som testamentstagare får inte vittna enligt 10 kap. 4 § 2 st. ÄB. Inte heller den som i rätt upp- eller nedstigande led är släkt med testator eller dennes make får agera vittne enligt 10 kap. 4 § 1 st. ÄB.

Alltså är det viktigt att vittnena skriver under testamentet skriftligt, annars är testamentet ogiltigt. När de två vittnena skrivit under testamentet gäller det, och det spelar således ingen roll om vittnena skulle avlida innan dig. Så har dina vittnen samtidigt närvarande skrivit under ditt testamente så behöver du inte vara orolig.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Amanda AlwallRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”