Testamentstolkning, fri förfoganderätt

2019-05-09 i Testamente
FRÅGA
Hej!Min hustru och jag har ett inbördes testamente. Vi har inga gemensamma barn men jag har en son från ett tidigare äktenskap. Andemeningen i testamentet har varit att det skulle i största mån efterlikna förhållanden som om sonen vore vårt gemensamma barn.I §1 står : Den av oss som överlever den andre, skall med fri förfoganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap. Den efterlevande har således inte rätt att testamentariskt förfoga över denna del av kvarlåtenskapen.§2 Efter bådas vårt frånfälle skall hela den då befintliga kvarlåtenskapen med full äganderätt tillfalla NNs´ son AN eller hans bröstarvingar.Testamentet har upprättats av jurist för många år sedan och då var jag klar över innebörden men när jag tittar på det idag förstår jag inte vad andra meningen i §1 innebär. Således är ju ett ord som sammanfattar eller syftar på något. Om meningen hade stått efter §2 hade jag begripit.Tacksam för ett klargörande
SVAR

Hej och tack för du vänder dig till Lawline!

Utifrån vad jag kan se och vad du som verkar vara din vilja med testamentet är testamentet korrekt skrivet för att förstå vad som menas och kommer till det lite längre ner i svaret.

Jag vill dock börja med att framhålla att det i det stora hela inte spelar någon roll om vad som faktiskt står i testamentet utan det viktigaste är vad din vilja som testator faktiskt är. För vid tolkning av testamentet vid din bortgång är det din vilja att det ska se ut som vid gemensamma barn som är vad som skall gälla, det här följer av 11 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB), även om det för tolkningen och arvsskiftets skull är bäst att vad som står i testamentet faktiskt är din vilja.

Vad gäller din fundering kring andra meningen i 1 § och således som sammanfattar eller syftar bakåt på tidigare mening så tar meningen sikte på att förtydliga begreppet fri förfoganderätt. Begreppet fri förfoganderätt i arvsrätt innebär att den som ärver för göra vad de vill med pengarna förutom att testamentera bort pengarna, det är alltså därför testamentet är skrivet på det här sättet.

Hoppas du fick klargörande i din fråga!

Med vänlig hälsning

Oliver Friberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2387)
2020-02-27 Kan man testamentera bort egendom som innehas med fri förfoganderätt?
2020-02-27 Går det att testamentera bort förälders rätt till arv om man inte har några barn?
2020-02-26 Förordnande av egendom genom testamente
2020-02-26 Kan klanderfristen för testamente förlängas av boutredare?

Alla besvarade frågor (77530)