FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt13/10/2016

Testamentstolkning enligt ordalydelsen och viljeprincipen

kan man tolka ett testamente emot den avlidnes vilja?

vår advokat säger att fast det är uppenbart emot min mors vilja så har hon ändå skrivit på och då är det som står skrivet som gäller.....

dvs att han hanterar testamentet som ett kontrakt mellan 2 parter....

men hur kan ett testamente vara det samma som ett kontrakt när den avliden inte kan föra sin sak.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten vid testamentstolkning är ordalydelsen. Skulle det dock finnas oklarheter i testamentet ska dock en tolkning ske enligt Ärvdabalken (ÄB) 11:1 (här). Vid en sådan tolkning ska testamentet ges den innebörd som kan antas överensstämma med testators verkliga vilja, även om denna inte framkommer uttryckligen av ordalydelsen. Detta ger uttryck för "viljeprincipen".

Viljan kan även komma till uttryck i omständigheter i samband med testamentets upprättande. Till exempel genom uttalanden som talar för att testamentet ska ges en annan innebörd än vad ordalydelsen anger.

Ett rättsfall som exemplifierar detta är NJA 1991 s. 152 (här). Fallet gällde en testator som förordnat om en fastighet till sin make. När testatorn dog var maken redan död. I samband med upprättandet av testamentet hade testatorn uttalat att fastigheten i händelsen av makens död skulle tillfalla dennes arvingar. Detta framgick dock inte uttryckligen av testamentet. Uttalandena ansågs ändå ge uttryck för testators verkliga vilja, varför testamentet godtogs med denna innebörd.

Alltså, så länge det inte finns några oklarheter i testamentet ska tolkningen ske enligt ordalydelsen. Om så inte skulle vara fallet ska en tolkning ske enligt viljeprincipen i ÄB 11:1. I det fallet har ni, som påstår att testamentet ska tolkas på ett visst sätt, bevisbördan för detta.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Känns situationen fortfarande oklar är du välkommen att höra av dig igen! Lycka till!

Med vänliga hälsningar,
Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”