Testamentstagares avkomlingars rätt till arv

Jag är ensamstående utan barn. Jag har syskon, syskonbarn och andra släktingar som jag i mitt testamente tänker fördela tillgångarna till.

Min fråga är vad som händer om t ex en av mina gifta systrar dör före mej. Tillfaller arvet då hennes barn eller hennes make. Utgår från att makarna inte har skrivit några "papper" alls.

Mm önskan är att arvet, om min syster är död, ska tillfalla min systers barn. Måste jag skriva nåt om detta i testamentet ?

Jag tänker i testamentet ange att alla posterna ska behandlas som enskild egendom.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga så undrar du hur testamentet ska tolkas ifall någon av dina systrar avlider före dig. Jag kommer därför redogöra för hur ett testamente tolkas och vilka presumtionsregler som finns.

Tolkning av testamente

Ett testamente ska tolkas utifrån testatorns vilja (11 kap. 1 § ÄB). Testatorn är den som upprättar testamentet, vilket blir du. Det som blir av vikt är din avsikt och vilja med testamentet. Eftersom du uttrycker att du vill att din systers barn ska ärva så har de rätt att ärva av dig. Det kan däremot vara bra att uttrycka din vilja i testamentet.

Presumtionsregler

Om det däremot är svårt att tolka testatorns vilja, så finns vissa presumtionsregler om representationsrätt. När en testamentstagare dör före den som upprättat testamentet så träder testamentstagarens avkomlingar in i dennes ställe (11 kap. 6 § ÄB). Avkomlingarna måste dock tillhöra den personkrets som har rätt att ärva (11 kap. 6 § ÄB). I personkretsen omfattas arvlåtarens syskon och om ett syskon har avlidit träder dennes barn in i syskonets ställe (2 kap. 2 § ÄB). Sammantaget har ett syskons barn rätt att ärva om någon av syskonen avlidit.

I ditt fall så är dina systrar testamentstagare. Dina systrars barn är deras avkomlingar, vilka omfattas av personkretsen som har rätt att ärva av dig. Det medför att om din syster avlider före dig, så har hennes barn rätt att ärva hennes testamenterade del av ditt arv. Dina systrars makar har inte rätt att ärva.

Sammanfattning

Utgångspunkten är att ett testamente ska tolkas utifrån testatorns vilja. Det kan därför vara bra att du uttrycker i testamentet att du vill att dina syskonbarn ska ärva om någon av dina systrar avlider före dig. Om det inte framgår träder presumtionsreglerna om representationsrätt in. De reglerar att dina systrars barn har rätt att ärva om någon av systrarna avlider före dig. Sammantaget behöver du inte uttrycka att dina syskonbarn ska ärva, men det kan vara bra för att förtydliga din vilja.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!


Med vänliga hälsningar

Anna MånssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”