Testamentsfrihet när det ej finns bröstarvinge

2017-01-18 i Testamente
FRÅGA
Hej! Jag har en pappa som jag inte har någon kontakt med. Jag har inga barn så mina föräldrar är min närmsta arvingar. Går det att skriva testamente och avskriva min pappa från att han ska ärva något från mig, ifall jag skulle gå bort? Vill alltså att min mamma ska ärva allting.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Arv- och testamentsfrågor regleras i ärvdabalken (ÄB). Denna lag ger regler för hur ett arv skall gå till men eftersom det finns testamentsfrihet kan den angivna ordningen i lag ändras genom testamente. Arvlåtaren kan alltså genom testamente klargöra hur dennes tillgångar skall behandlas vid dennes dödsfall, med vissa begränsningar.

En av begränsningarna är den s.k. laglotten, vilket är hälften av en arvslott som en bröstarvinge har rätt till även om ett testamente finns, 7 kap. 1 § ÄB. Laglottsrätten tillfaller endast bröstarvingar d.v.s. arvlåtarens barn och inte arvlåtarens föräldrar. Således går det att skriva testamenterar bort din pappa och testamenterar allt till din mammas fördel.

För att få till ett giltigt testamente finns det några formkrav enligt 10 kap. 1 § ÄB. Som huvudregel skall testamentet upprättas i skrift med två vitten som vittnar underskriften. Även vittnena skall skriva under med sina namn och signatur. Härutöver bör andra uppgifter såsom vittnenas yrke och hemvist finnas med, vilket inte är obligatoriskt men är bra att ha, se 10 kap. 2 § ÄB.

Om du behöver hjälp med att skriva testamentet har Lawline har en avtalstjänst som är behjälplig för formkravet m.m. Se länken här.

Med vänlig hälsning,

You Jung Lee Törnqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2683)
2020-11-30 Är ett testamente som saknar testators underskrift ogiltigt?
2020-11-29 Är kopia av testamente ogiltigt?
2020-11-28 Behöver vi upprätta ett nytt testamente nu när vi har gift oss?
2020-11-23 Kan testamente till gemensamma barns fördel inskränka efterlevande makens rätt till arv?

Alla besvarade frågor (86813)