Testamentets giltighet

2017-02-15 i Testamente
FRÅGA
Min fars sambo har gått bort och nu är det dags för bouppteckning. Den döde sambon har inga släktingar förutom en avlägsen halvsyster. De hade innan sambons död skrivit testamente att allt skulle tillfalle den kvarlevande. De står båda som ägare till huset som jag uppskattar är värt ca 1,4 miljoner men det finns ett huslån på 500000 som är fördelat lika på dem båda.Är nu orolig för vad som kommer hända min far, att han behöver sälja huset. Har förstått att i detta fall halvsystern måste godkänna testamentet, är det så och i så fall vad händer om hon inte gör det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

För det fall att testamentet är upprättat i laga form gäller detta. Laga form innebär att föreskriften om arvsfördelningen är tydligt skriven, och ska ogärna vara mål för tolkning. Vidare ska det vara upprättat skriftligen, samt bevittnat av två personer som inte är närstående eller som ska ta del av arvet, Äktenskapsbalken 10 kap.

Testamente inskränker den legala arvsordningen. Dvs. inskränker halvsysterns rätt till arvet. Är det upprättat i laga form gäller detta. De enda personer som kan inskränka ett testamente är bröstarvingarna, dvs. testatorns barn. Dessa kan begära jämkning av testamentet för att få ut sin laglott (halv arvslott), Äktenskapsbalken 7 kap. 1-3§§. Ingen utom bröstarvingen kan begära ut laglott - och därför kommer din far vara skyddad att få testamentet inskränkt!

En risk att testamentet inte är giltigt kan vara om formkraven inte är upprättade enligt 10 kap. Alternativt om den som ska ta emot arvet genom testamentet har tvingat, vilselett eller liknande testatorn, Äktenskapsbalken 13 kap. 1-3§§. Är något av detta för handen kan halvsystern yrka hos rätten att testamentet är ogiltigt. Av det du föreskrivit verkar det dock inte som att sådana skäl föreligger!

Hoppas att svaret var till din hjälp, ha en fortsatt trevlig dag!

Marcus Anstrin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2728)
2021-01-23 Kan testamente skrivas för att skydda en sommarstuga?
2021-01-23 När är arv ett legat?
2021-01-22 Kan man överlåta ett testamente mot ersättning?
2021-01-22 Vem eller vilka ska delges ett testamente?

Alla besvarade frågor (88399)