Testamentestolkning

Min bror som är änkling upprättade ett testamente medans hans fru levde, de har inge barn.

"Efter bådas bortgång skall resterande kvarlåtenskap tillfalla vardera Olofs och Maries släktgren med lika delar"

Vad innebär det. Jag är min brors enda syster, hans fru hade fyra bröder, en är avliden, utan barn och en avliden med barn

Ärver vi var sin fjärdedel eller ärver jag hälften och de hälften?

Lawline svarar

I och med att det är testamentet som vi tittar på, har vi i grunden en avtalstolkningsfråga. Som jag förstår meningen "skall resterande kvarlåtenskap tillfalla vardera Olofs och Maries släktgren med lika delar" rent skriftligt samt med ljuset av den kodifierade ärvdabalken skulle jag tro att det är alternativ nr 2) Att ni ärver hälften var.

Det innebär att du, som ensam i din släktgren, ärver hälften, och resterande går till den andra släktgrenen.

Hoppas det besvarade din fråga!

Jakob WestlingRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning