Testamenteslott i förhållande till laglott

Hej, min far dog i våras. Jag är ett s.k. särkullbarn, och min far och hans fru har 2 gemensamma barn.

När nu bouppteckningen görs har hans fru uppgett en s.k. testaments lott på arvet.

Vilket gör att mitt arv halveras.

Vad är en testaments lott och kan man göra så här?

Mvh Karin

Lawline svarar

Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga.

Till en början med kan vi konstatera att testamentslotten den del av arvet som tillkommer en testamentstagare genom testamente. Den som skriver ett testamente har rätt att testamentera bort sin egendom fritt. Det finns dock regler som hindrar bl.a. bröstarvingar från att bli arvslösa.

Jag tolkar din situation på så sätt, att din far har testamenterat bort all sin egendom till sin fru. Detta innebär att du inte skulle få ärva något alls efter din far, då all egendom skulle tillfalla din fars fru. Det är dock inte möjligt att göra sitt barn arvslöst i Sverige. Istället träder en regel i ärvdabalken in (7kap 1§ ÄB) som anger att hälften av det som skulle ha utgjort bröstarvingens arvslott ska tillfalla denne i form av laglott.

Denna lagregel innebär att en bröstarvinge alltid har rätt till hälften av arvet, som egentligen skulle ha tillfallit denne. I ditt fall verkar denna situation ha blivit aktuell, varpå hälften av del del av arvet som skulle ha tillkommit dig också gör det. Din fars fru har alltså agerat riktigt.

Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga.

Vänliga hälsningar,

Ellinor BookRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning