FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente24/04/2022

Testamentes utsläckande verkan

Min bror ärvde genom testamente sin sambo hon hade syster som också är död min bror har avlidit vad ska hennes syskonbarnen ärva?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att din brors sambo testamenterat hela sin egendom till din bror och att du nu undrar huruvida din brors sambos systerbarn kan ha ett anspråk på din brors kvarlåtenskap.

Jag utgår i mitt svar från att din bror inte har upprättat något testamente och att hans sambos testamente inte innehöll något förbehåll om att din bror inte hade full äganderätt över den testamenterade egendomen. 

Svaret på din fråga finner vi i ärvdabalken och jag kommer utgå från denna lag i mitt svar.

Vad innebär en testamentering?
Huvudregeln är att den avlidnes kvarlåtenskap ska fördelas enligt en viss turordning som finns i 2 kap ÄB. Denna turordning kan åsidosättas genom testamentering. Testamentering kan ske fritt och egendomen kan fördelas hur helst testatorn önskar. Undantaget från testatorns rätt att testamentera fritt över sin framtida kvarlåtenskap är testatorns bröstarvingars laglott (7 kap 1 § ÄB). Testatorn får alltså fritt fördela sin kvarlåtenskap så länge dennes egna barns rätt till åtminstone hälften av deras anspråk enligt 2 kap 1 § ÄB respekteras. 

Har din brors sambos systers barn ett anspråk på din brors kvarlåtenskap?
När din brors sambo testamenterade sin kvarlåtenskap till honom försvann alltså hennes syskons anspråk på kvarlåtenskapen. I och med att syskonets anspråk försvann, tappade även hennes barn sitt eventuella anspråk på kvarlåtenskapen. 

Din brors kvarlåtenskap skall alltså fördelas till hans eventuella bröstarvingar (2 kap 1 § ÄB). Finns inte några bröstarvingar så skall kvarlåtenskapen fördelas mellan hans föräldrar (2 kap 2 § ÄB). Är någon av din brors föräldrar död så delas hans syskon på den förälderns arvslott i din brors kvarlåtenskap.

Vänligen, 

Egil SellgrenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?