Testamentes ogiltighet

2017-01-22 i Testamente
FRÅGA
Kvinna 88 år, dement och nästan blind gula fläcken. Avled för några dagar sedan. Bokföringsmannen kommer med ett testamente där allt är skrivet på honom. Detta handlar om miljontals kronor. Systern till kvinnan får inget, t.o.m. föräldragården där hon bor ingår. Mannen är inte släkt, har endast haft hand om hennes bokföring. Detta kan ju inte vara rätt. Kan man göra något?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Ett testamente är ett sätt för en person att kringgå de legala arvsreglerna och istället fördela sin kvarlåtenskap på ett annat sätt än enligt vanliga regler, vilket t ex blir aktuellt om man vill att en vän ska få ärva. Ett testamente anses normalt sett vara ett uttryck för testatorns (den avlidne) yttersta vilja, och ska tolkas på det ett som bäst överensstämmer med personens vilja.

Ett testamente kan enligt 13 kap. 3 § Ärvdabalken emellertid förklaras ogiltigt om en person har förmått testatorn att upprätta testamentet, och detta har skett genom att personen har utnyttjat dennes oförstånd, viljesvaghet eller beroende ställning. Demenssjukdom brukar allmänt sett anses vara en sådan sjukdom som gör att rättshandlingar kan förklaras ogiltiga. Det krävs dock att sjukdomen har inverkat på personens beslut, och att man alltså kan sluta sig till att hon inte hade testamenterat på det här sättet om hon varit fullt frisk.

Enligt 14 kap. 5 § så får en arvinge väcka klandertalan inom sex månader efter det att hon delgivits testamentet, vilket ska ha skett genom att hon får ta del av testamentshandlingen eller en kopia av denna.

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2901)
2021-08-04 Vad kan man göra om ett testamente kränker laglotten?
2021-08-03 Hur länge kan utbetalning på legat dröja?
2021-08-02 Kan ett testamente göra föräldrar och syskon arvlösa?
2021-07-31 Hur upprätta testamente så att min sambo och sambos barn ärver mig?

Alla besvarade frågor (94634)