Testamentes ogiltigförklaring vid psykisk störning

2019-11-30 i Testamente
FRÅGA
Kan man få ett testamente ogiltigförklarat om personen (92 år gammal) var dokumenterat dement sedan många år och dessutom står det fel personnummer under namnunderskriften, som inte går att känna igen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar regler som återfinns i ärvdabalken.

Precis som du menar, så är det möjligt att få ett testamente ogiltigförklarat om testamentet har upprättats under påverkan av en psykisk störning enligt 13 kap. 2 § ärvdabalken. Då demens vanligtvis räknas som en psykisk störning blir därmed denna lagbestämmelse tillämplig och testamentet kan på så sätt bli ogiltigförklarat.

Angående att det stod fel personnummer under namnunderskriften, så framgår formkraven för ett testamente i 10 kap. 1 § ärvdabalken. Formkraven är att testamentet ska upprättas skriftligen, samt att testatorn ska skriva under testamentet framför två vittnen som ska kunna styrka testamentet med sina namn. Det är bra att ha i åtanke att denna lagstiftning är gammal och inte alltid jättetydlig. Något specifikt krav om personnummer framgår därmed inte av lagen, men eftersom det blir svårare att identifiera testatorn utan rätt personnummer skulle testamentet troligen också kunna bli ogiltigt på den grunden. Eftersom testamentet redan kan bli ogiltigförklarat då testatorn har demens, spelar det dock ingen större roll huruvida personnumret var rätt eller inte.

Hoppas du fick svar på din fråga och hör gärna av dig till oss igen om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Rojan Arikan
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll