Testamentes inverkan på syskons rätt till arv

2016-10-06 i Testamente
FRÅGA
Jag vet inte om jag skrev frågan så att den kommer fram till er.Här en gång till: Gäller bouppteckning. Makar är gifta och det finns testamente. Inga barn men ett syskon (som är dement)men gift och syskonbarn. Hur sker arvsgången? Ärver hu alltid? Kan denna regel ifrågasättas? Hur förhåller man sig?Hälsningar Ursula
SVAR

Hej

Tack för att Du vänder Dig till Lawline!

Arv regleras i ärvdabalken (ÄB) (1958:637) se här.

Bröstarvingar är de enda som har en laglott, dvs. en lagstadgad rätt att ärva hälften av en förälders kvarlåtenskap enligt 7 kap. 1 § ÄB. Andra arvingar som faller under andra och tredje arvsklassen kan göras göras arvlösa genom testamente. Första arvsklassen utgörs av bröstarvingar enligt 2 kap. 1 § ÄB. Om inga arvingar ur första arvsklassen lever träder arvingar från den andra arvsklassen in, vilka är föräldrar till arvlåtaren enligt 2 kap. 2 § ÄB. Genom istadarätten kan även föräldrarnas avkomlingar (arvlåtarens syskon) och deras avkomlingar (arvlåtarens syskonbarn) ärva, även dessa faller under andra arvsklassen. Om ingen arvinge lever från andra arvsklassen träder tredje arvsklassen, dessa är far- och morföräldrar till arvlåtaren samt deras avkomlingar, dvs. farbröder, morbröder eller liknande enligt 2 kap. 3 § ÄB.

Vem som avses med "hu" i frågan är oklart men vad som går att konstatera är att bröstarvingar är de enda arvingarna som alltid ärver. Arvsreglerna i ärvdabalken kan ifrågasättas men aldrig bortses vid arvskifte eftersom ärvdabalken är lag. Intressenter till en arvlåtares egendom ska respektera ärvdabalkens lagar och icke desto mindre arvlåtarens testamente eftersom testationsfriheten är en lagstadgad rätt som funnits sedan stormaktstiden.

Hoppas Du fick svar på Din fråga!

Mvh

Ahmet Ercin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2734)
2021-01-26 Hur kan jag undanta arv från utmätning?
2021-01-26 Testamente till personer bosatta utomlands
2021-01-26 Fördelning av efterarv mellan gemensamma bröstarvingar och särkullbarn
2021-01-25 Får en sambo bevittna ett testamente?

Alla besvarade frågor (88514)