Testamentes giltighet samt verkan vid bodelning

Hejsan!

Min pappa har nyligen gått bort och jag är enda barnet. Jag är gift men har länge funderingar på att skiljas.

Så nu till min fråga Min pappa hade skrivit ett testamente som lyder att jag skulle ärva allt från min pappa som privat egendom och han har två vittnen som skrivit på också som är min pappas syster och hennes man. Är detta testamente gilltigt då eller behövs det mera vittnen som ? Sen undrar jag också om jag nu skiljer mig, har min man då rätt till hälften av pengarna?? Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett testamentes formkrav framgår av 10 kap 1 § ärvabalken (här). Där stadgas bland annat att testamentet ska upprättas med två vittnen. Det finns dock begränsningar för vem som får vara vittne. Av 10 kap 4 § ärvabalken (här) framgår att varken testatorns syskon eller person i rätt upp- eller nedstigande svågerlag till testatorn får vara vittne. Med svågerlag avses i detta fall således inte svåger eller svägerska i traditionell mening utan istället är det förhållandet mellan en make och den andre makens släktingar som åsyftas. Det kan vara styvföräldrar eller styvbarn eller svärföräldrar, svärsöner och svärdöttrar. Din pappas svåger har således haft rätt att vara testamentsvittne men inte din faster.

Eftersom lagen som huvudregel kräver att det ska finnas två legitima vittnen vid upprättandet av testamentet är det som du beskriver troligen inte giltigt. Undantag från formkraven görs endast då det har varit fråga om ett så kallat nödtestamente enligt 10 kap 3 § ärvdabalken (här).

För att besvara din andra fråga kan till en början konstateras att 10 kap 1 § äktenskapsbalken (här) framgår att det är en makes giftorättsgods som ska ingå i bodelningen. Giftorättsgods är den egendom som inte är en makes enskilda, se 7 kap 1 § äktenskapsbalken (här). Enskild egendom utgörs bland annat av sådan egendom som är tillskapad genom äktenskapsförord eller egendom som av en person i ett giltigt testamente har blivit villkorad som enskild egendom, se 7 kap 2 § äktenskapsbalken (här). Jag utgår ifrån att det är pengarna du ärvt från din pappa som du undrar över och svaret blir då det följande. Under förutsättning att testamentet inte är giltigt och att du och din man inte har upprättat ett så kallat äktenskapsförord, där ni föreskrivit att pengarna ska vara din enskilda egendom, så ska de ingå i bodelningen vid äktenskapsskillnad. Skulle testamentet vara ett nödtestamente och det därför möjligen skulle vara giltigt utgör pengarna din enskilda egendom och ska därför inte ingå i en bodelning.

Huruvida din man i praktiken kommer få hälften av pengarna vid en äktenskapsskillnad är beroende av hur mycket giftorättsgods och skulder du och din man har. En makes andel vid äktenskapsskillnad bestäms av reglerna i 11 kap äktenskapsbalken. Kortfattat kan sägas att en makes skulder först kommer räknas av från dennes giftorättsgods och det som sedan återstår läggs ihop med den andre makens eventuella överskott varpå en likadelning ska ske, se 11 kap 1-6 §§ äktenskapsbalken (här). Om din man efter skuldavdraget exempelvis har giftorättsgods till ett värde av 100 000 kr och du 80 000 kr så ska du tilldelas 10 000 kr. Även om egendomen i teorin kommer att delas så finns det således möjlighet att du ändå kommer att tilldelas hela beloppet.

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”