Testamentes giltighet

2019-05-04 i Testamente
FRÅGA
Min man skrev själv en testamente för 2 år sedan och lät det underteckna av 2 vittne. Vi gick aldrig till någon jurist eller advokat eller sådant. Är det giltig?
SVAR

Hej! Och varmt välkommen till Lawline.

Relevant lag för din fråga är ärvdabalken (ÄB).

Allmänt om testamentes giltighet

Gällande vad som krävs för att ett ordinarie testamente ska vara giltigt (formkraven) framgår det i 10:1 ÄB. Paragrafen stadgar ett testamente ska upprättas skriftligen. Det ska finnas två vittnen som ska se när testatorn undertecknar testamentet (eller om han skrivit under tidigare, när han vidkänner sin underskrift på testamentet). Båda vittnen ska också skriva under testamentet med namn. Kravet på att vittnena ska vara samtidigt närvarande är ett strikt krav, (se NJA 1978 s. 189). Bevittningen av undertecknandet ska ske i nära anslutning till testators undertecknande, (se NJA 1994 s. 145). Vittnena behöver inte veta innehållet i testamentet om testatorn inte vill det, de behöver dock veta att det gäller ett testamente. Det finns inget krav på att en jurist måste författa testamentet eller liknande. Testatorn själv (din man) får själv upprätta testamentet.

Vem får inte vara vittne till testamente?

Värt att nämna är att vissa personer inte får agera vittne. Skulle något av vittnena falla in under kategorin av dessa personer, är testamentet att anse som ogiltigt. Utan vittnena föreligger enligt huvudregeln inget giltigt testamente. Om vittnet är 15 år eller yngre, eller om den har en psykisk störning och saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen får den inte vara testamentsvittne.

Andra personer som inte heller får vara vittne är; testatorns make/maka, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap (testatorns föräldrar, barn, barnbarn osv) eller syskon till testator. Vittnet får inte heller stå i rätt upp- eller nedstigande led av svågerlag (styv-svärföräldrar, styvbarn etc. Svåger eller svägerska får dock agera vittne) (10:4 1 st ÄB).

Sammanfattningsvis

Skulle inte formkraven vara uppfyllda (10:1 ÄB formkraven) anses testamentet vara ogiltigt på grund av formfel (13:1 ÄB). Utifrån det som framgår i din fråga blir svaret; nej, testamentet blir inte ogiltigt endast på grund av att en jurist/advokat inte varit involverad. Är formkraven annars uppfyllda, och vittnena ej är jävig (se 10:4 ÄB) så är testamentet giltigt.

Jag hoppas detta har besvarat din fråga! Tveka inte annars att höra av dig till Lawline igen.

Med vänliga hälsningar

Anneli Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2265)
2019-10-15 Är testamentet som jag bevittnat giltigt om min sambo är testamentstagare?
2019-10-14 Sambo ärver med fri förfoganderätt genom testamente och efterarvsrätt för särkullbarn
2019-10-14 Uppfyller en underskrift med initialer formkravet för ett vittnes namnunderskrift i ett testamente, och vad kan jag göra om tingsrättens bedömning går mig emot?
2019-10-07 Sparande på konto som enskild egendom

Alla besvarade frågor (73746)