Testamentera till gemensamma barn

2016-12-22 i Testamente
FRÅGA
Jag är gift och vi har 2 gemensamma barn. Inga särkullbarn finns. Jag har en del enskild egendom via ett äktenskapsförord. Kan jag testamentera denna enskilda egendom till mina barn eller måste den ingå i fruns arvsrätt ?Jag vill att barnen ska ärva enskilda egendomen omedelbart vid min bortgång.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Till en början ska jag konstatera skillnaden mellan ett testamente och den legala arvsordningen. Den legala arvsordningen är den lagstadgade ordningen hur arvingar ärver arvlåtaren. Är arvlåtaren gift så ärver dennes make/maka även de gemensamma barnens del, dessa barn får då istället en ”efterarvsrätt”. I praktiken innebär detta att barnen får ut sin del av arvet från den först avlidna maken när den efterlevande maken går bort, detta följer 3:1 ÄB.

Ett testamente är en rättshandling med vilken arvlåtaren avtalar bort den legala arvsordningen och där arvlåtarens vilja är det avgörande. Det som står i testamentet blir det gällande. Ett testamente ska för att vara giltigt vara skriftligt upprättat med två vittnens översikt. Är detta formkrav legalt uppfyllt så är det gällande.

En viktig aspekt för att svara på din fråga är att även ha basbeloppsregeln i baktanke, ÄB 3:1 2st. En make/maka har alltid efter bodelning rätt till 4 prisbasbelopp (2016 var detta belopp 44300kr - alltså 44300 x 4). Ett testamente får inte inkräkta på denna rätt. Egendomen efter bodelningen ska alltså uppgå till detta belopp.

Så för att svara på din fråga: Så länge din fru uppfyller prisbasbeloppet så kan du testamentera bort din enskilda egendom till dina barn som kommer att erhålla denna egendom omedelbart vid din bortgång.

Med vänliga hälsningar,

Marcus Carlsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2682)
2020-11-29 Är kopia av testamente ogiltigt?
2020-11-28 Behöver vi upprätta ett nytt testamente nu när vi har gift oss?
2020-11-23 Kan testamente till gemensamma barns fördel inskränka efterlevande makens rätt till arv?
2020-11-23 Alla arvingar utom bröstarvingar kan uteslutas genom testamente

Alla besvarade frågor (86644)