Testamentera till en person som inte är svensk medborgare

Jag vill testamentera till en amerikansk medborgare. Vad bör jag tänka på när jag skriver testamentet?

Lawline svarar

Hejsan och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Grundläggande regleringar
Enligt huvudregeln i arvsförordningen så kommer testatorns medborgarlands regler tillämpas. Utifrån din fråga antar jag att du är svensk medborgare vilket också gör att svensk lag kommer bli tillämpligt.

Enligt Ärvdabalken(ÄB) regleringar kan du testamentera bort din egendom till vem du vill och testamentet anses vara giltigt om det uppfyller formkraven i 10 kap ÄB. Viktigt att tänka på är att ett testamente fortfarande kan vara giltigt men strida mot det förstärkta laglottsskyddet som finns.

Innebörden av det förstärkta laglottsskyddet
Enligt 7 kap 1§ ÄB så ska minst 50% av din egendom tillfalla dina bröstarvingar. Det betyder att om du har barn och du har testamenterat bort 100% av din egendom till den amerikanska medborgaren, har alltså ditt/dina barn rätt att klandra testamentet och på så sätt få ut 50% av din egendom. Testamentet är dock fortfarande giltigt och enligt den legala arvsordningen går bröstarvingars arv före ett utomstående testamenterat arv. Det betyder alltså att ditt/dina barn får 50% och den amerikanska medborgaren får de resterande 50%.

Slutsats
Förutsatt att testamentet uppfyller formkraven så är det giltigt. Nationalitet på mottagaren spelar därför ingen roll, men eftersom du är svensk medborgare kommer de svenska regleringarna i ÄB tillämpas på hur arvet får och kommer delas ut. Har du en eller flera bröstarvingar behöver du beakta det förstärkta laglottsskyddet, har du inga barn kommer arvet tillfalla den amerikanska medborgaren enligt testament lydelse utan komplikationer.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Hugo WimbyRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”