Skriva ett giltigt testamente

2017-11-12 i Testamente
FRÅGA
Undertecknad vill skriva ett testamente där allt jag äger görs till enskild egendom till mitt barn som ska gifta sig med en Amerikan för ev skilsmässa senare. Kan jag skriva det själv och få det vidimerat av 2 personer. Måste det registreras någonstans. Vi är svenska medborgare. Ev kommer mitt barn ej bo i Sverige ändrar det arvsrätten? Måste en jurist skriva detta? Tacksam för svarMVH
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om testamente finns i svensk rätt i ärvdabalken.

Vad gäller val av lag gäller den så kallade hemvistprincipen inom EU. Denna innebär att en person vid sin död bodde i EU-landet X, kommer X lands arvsrätt att tillämpas oberoende av vilket land personen var medborgare i. Den som vill avvika från hemvistprincipen kan genom testamente göra ett lagval före sin död.

Formkrav för upprättande av testamente

Var och en (som enligt 9 kap 1 & 3 § föräldrabalken är över 18 år, eller i undantagsfall 16 år) kan upprätta ett giltigt testamente avseende den egna egendomen så länge detta görs enligt formkraven i ärvdabalken (10 kap 1, 2 & 4 § ärvdabalken). Ett giltigt testamente ska vara:

1. Skriftligt

2. Undertecknat av testatorn (den som testamenterar)

3. Bevittnat av två vittnen som bestyrker handlingen genom att skriva under.

a) Båda vittnena måste vara samtidigt närvarande när testatorn skriver under testamentet eller bekräftar att det är hens namnteckning. Kravet på samtidig närvaro är väldigt strikt och innebär ett krav på att vittnena befinner sig i samma rum samtidigt när testatorn skriver under eller bekräftar sin underskrift.

b) Vittnena måste känna till att det är ett testamente de bevittnar. De behöver dock inte veta något om innehållet i testamentet.

c) Vittnena bör, men måste inte, vid sina namnunderskrifter anteckna sina namn och hemvist samt skriva ett intyg om sådana omständigheter som är avgörande för testamentets giltighet (exempelvis tiden för bevittnandet).

d) Vittnena får inte vara under 15 år, sakna insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen på grund av en psykisk störning, vara nära släkting till testatorn (testatorns make/maka/sambo/barn/förälder/syskon/gift med testatorns barn eller förälder), eller vara nära släkting till testamentstagaren (den som enligt testamentet ska ärva) (testamentestagaren själv eller dennes make/maka/sambo/barn/förälder/syskon/gift med testamentstagarens barn eller förälder, ej heller testamentstagarens förmyndare/gode man/förvaltare).

Svar på dina frågor

– Du kan själv skriva ett giltigt testamente under villkoret att formkraven som beskrivits ovan uppfylls. Det är härvid viktigt att du ser till att noggrant upprätthålla kravet på vittnena som jag beskrivit ovan under 3a-d.

– Testamenten behöver inte registreras. De är giltiga så fort de upprättats enligt kraven i ärvdabalken. Det är dock att rekommendera att förvara testamentet på ett säkert sätt att det inte försvinner samt att det kommer till dödsboets kännedom efter din död.

Att ditt barn eventuellt kommer bo utanför Sverige påverkar inte ditt barns arvsrätt efter dig (1 kap 3 § ärvdabalken). Så länge du bor i Sverige kommer svensk arvsrätt tillämpas på det du lämnar efter dig.

– Ett testamente behöver alltså, som framgått ovan inte skrivas av en jurist för att vara giltigt. Skulle du vilja ha hjälp och vägledning i upprättandet av testamente är du dock varmt välkommen att boka tid med en av våra jurister.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Malin Gustavsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2930)
2021-09-18 Vem kan bevittna mitt testamente?
2021-09-13 Kan arvsklasserna påverka möjligheten att skriva testamente utefter egna önskemål?
2021-09-09 Ex-sambons mor skrev testamente i Schweiz
2021-09-07 Hävande av samboavtal och testamente

Alla besvarade frågor (95699)