Testamentera som dement

2019-07-30 i Testamente
FRÅGA
Hej! Testamente! Om en person har skrivit ett testamente typ våren 2014, till tre syskonbarn, skriver ett nytt testamente hösten 2015 men skillnaden är nu att mannen i fråga blev klassad som dement sommaren 2015, gäller detta testamente nu eller är det de först skrivna som gäller i detta fall? Kan/får han skriv ett testamente till hemtjänstpersonalen? Får hemtjänsten ta emot saker från en dement person?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kan man testamentera till vem som helst?

Till att börja med är huvudregeln att man kan testamentera bort allt man äger så länge man inte har några bröstarvingar (d.v.s. barn, barnbarn eller barnbarnsbarn). Bröstarvingar har rätt till sin laglott oavsett vem den avlidne har testamenterat bort sin kvarlåtenskap till.

Gäller ett testamente som är upprättat under demenssjukdom?

För att ett testamente ska vara giltigt krävs att ett antal formkrav är uppfyllda, till exempel att testamentet ska vara skriftligt samt bevittnat av två personer. Se 10 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) samt 13 kap 1 § ÄB. Enligt 13 kap. 2 § ÄB framgår dock att ett testamente är ogiltigt om det upprättats under påverkan av en psykisk störning. Demens kan räknas som en psykisk störning i denna bemärkelse, men det diskvalificerar inte testamentet per automatik. Det måste nämligen föreligga ett orsakssamband mellan den psykiska störningen och själva upprättandet av testamentet. Det kan ju vara så att även fast man lider av demens kan man ha längre eller kortare perioder då man förstår vad som händer i nuet och därmed mår tillräckligt bra för att uttrycka sin vilja genom att upprätta ett testamente. Vissa stunder kan vara klarare än andra. Det handlar alltså om en bedömning i det enskilda fallet. Jag rekommenderar att ni talar med personens läkare huruvida personen har förstått vad denne har gjort samt om personen varit förmögen att uttrycka sin egen vilja i och med upprättandet av det nya testamentet. Bevisbördan ligger på er som eventuellt skulle vilja framställa klander mot testamentet.

Slutsats

Är det så att personen i fråga upprättat testamentet under påverkan av en psykisk störning och detta går att bevisa finns det en möjlighet att testamentet kan förklaras ogiltigt.

För vidare rådgivningen rekommenderar jag dig att kontakta Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Hugo Snöbohm Hartzell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2493)
2020-06-03 Hur mycket kan man testamentera bort?
2020-06-01 Om testamentes giltighet
2020-05-31 Kan mor och dotter skriva ett inbördes testamente?
2020-05-30 När kan ett testamente göras gällande?

Alla besvarade frågor (80678)