Testamentera sitt arv till ett av sina barnbarn

2020-09-29 i Testamente
FRÅGA
Hej! Om en mor-eller farförälder väljer att testamentera pengar till enbart ett av flera biologiska barnbarn i samma familj - kan barnens föräldrar fördela summan jämnt mellan barnen? Med vänlig hälsning!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt svensk rätt får en person testamentera bort sin kvarlåtenskap till vem han vill. Har personen barn har dock dessa rätt att få ut sin laglott enligt 7 kap. 3 § 2 st Ärvdabalken (ÄB). Laglotten utgör hälften av den arvslott som enligt lag tillkommer bröstarvingen, se 7 kap. 1 § ÄB. Laglotten utgör alltså hälften vad föräldern vid sin bortgång äger. För att få sitt arv om ens förälder skulle ha testamenterat bort hela sitt arv måste man påkalla jämkning av testamentet. Mor- eller farföräldern får inte testamentera bort hela sitt arv till det ena barnbarnet, utan personens barn ska ärva hälften.

Vad gäller resterande del av mor- eller farförälderns arv får detta testamenteras bort hur den personen vill förutsatt att de formella kraven vid upprättade av ett testamente är uppfyllda. Dessa är enligt 10 kap. ÄB följande:

1. Testamentet skall vara skriftligt och egenhändigt undertecknat av testator.
2. Testamentshandlingen skall vara bevittnad av två vittnen.
3. Vittnena måste vara samtidigt närvarande.
4. Vittnena skall känna till att de bevittnar ett testamente, men behöver inte veta vad som står i handlingen.

Föräldrarna kan i fallet inte bestämma över pengarna som testamenterats till deras barn och därmed inte fördela dessa till alla sina barn.

Carolina Olsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2821)
2021-04-20 Testamente vid sambors skilsmässa
2021-04-15 Efterlevande makes rätt till arv
2021-04-14 Får jag rätt till arv genom att inte godta ett testamente?
2021-04-12 Vad händer med arv om vi ''bara'' är sambos?

Alla besvarade frågor (91351)