Testamentera sitt arv till ett av sina barnbarn

2020-09-29 i Testamente
FRÅGA
Hej! Om en mor-eller farförälder väljer att testamentera pengar till enbart ett av flera biologiska barnbarn i samma familj - kan barnens föräldrar fördela summan jämnt mellan barnen? Med vänlig hälsning!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt svensk rätt får en person testamentera bort sin kvarlåtenskap till vem han vill. Har personen barn har dock dessa rätt att få ut sin laglott enligt 7 kap. 3 § 2 st Ärvdabalken (ÄB). Laglotten utgör hälften av den arvslott som enligt lag tillkommer bröstarvingen, se 7 kap. 1 § ÄB. Laglotten utgör alltså hälften vad föräldern vid sin bortgång äger. För att få sitt arv om ens förälder skulle ha testamenterat bort hela sitt arv måste man påkalla jämkning av testamentet. Mor- eller farföräldern får inte testamentera bort hela sitt arv till det ena barnbarnet, utan personens barn ska ärva hälften.

Vad gäller resterande del av mor- eller farförälderns arv får detta testamenteras bort hur den personen vill förutsatt att de formella kraven vid upprättade av ett testamente är uppfyllda. Dessa är enligt 10 kap. ÄB följande:

1. Testamentet skall vara skriftligt och egenhändigt undertecknat av testator.
2. Testamentshandlingen skall vara bevittnad av två vittnen.
3. Vittnena måste vara samtidigt närvarande.
4. Vittnena skall känna till att de bevittnar ett testamente, men behöver inte veta vad som står i handlingen.

Föräldrarna kan i fallet inte bestämma över pengarna som testamenterats till deras barn och därmed inte fördela dessa till alla sina barn.

Carolina Olsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2642)
2020-10-26 Vad kostar det att upprätta ett testamente och var kan testamentet förvaras?
2020-10-25 Hur tolkas de olika svarsalternativen i ett testamente?
2020-10-24 Ogiltighetsgrunder för testamente
2020-10-23 Måste jag aktivt skriva bort personer i mitt testamente?

Alla besvarade frågor (85403)