Testamentera fastighet till efterlevande make

Jag är nyligen gift och jag har ett barn sedan tidigare och min man har två barn sedan tidigare. Vi har inga gemensamma barn. Vi har äktenskapsförord där all egendom är enskild. Nu ska vi köps ett gemensamt hus och vi vill: 1) undanta huset från äktenskapsförordet 2) testamentera huset till den andre parten

Vad jag förstår får då särskullsbarnen all den enskilda egendomen, samt laglotten från huset. Ex vid min bortgång får min dotter då 1/4 av husets värde? Har läst att hon vid min mans bortgång ändå skulle ha rätt till resterande av arvslotten från huset. Stämmer det och hur beräknas det då?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. All egendom som inte är enskild är giftorättsgods enligt 7 kap. 1-2 §§ äktenskapsbalken och ska delas lika mellan den efterlevande maken och den avlidne makens arvingar. Eftersom äktenskapsförord redan finns i det här fallet och detta anger att all egendom är enskild verkar det enklast att göra ett tillägg i äktenskapsförordet där det framgår att huset inte omfattas. Således kommer huset då att utgöra giftorättsgods. Viktigt att komma ihåg är att detta rör bodelningen och inte hur själva arvet fördelas. Äktenskapsförordet reglerar således vad som ska utgöra giftorättsgods respektive enskild egendom och därmed vad som kommer att tillfälla vem vid själva bodelningen. Sedan, när fördelningen är gjord, ska arvet skiftas och här får bl.a. laglott och testamente betydelse.

När det gäller den andra frågan är huvudregeln att särkullbarnen får ut sin arvslott direkt när föräldern avlider (se 3 kap. 1 § 1 st. ärvdabalken, ÄB). Om testamente finns som stadgar att den efterlevande maken ska ärva huset kommer särkullbarnen inte att ärva fastigheten, så länge övrig egendom täcker den laglott barnet har lagstadgad rätt till (vilket motsvarar halva arvslotten, se 7 kap. 1 § ÄB). Det är således endast om den övriga egendomen inte täcker laglotten som särkullbarnen har rätt till huset, och då endast till en så pass stor del som laglotten kräver.

Tveka inte att höra av dig om du har fler funderingar.

Med vänlig hälsning,

Linnea RanvingeRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning