Testamentera egendom till ett av flera barn

2017-01-04 i Testamente
FRÅGA
Hejsan!Jag har tre döttrar med två olika kvinnor. Vill testamentera mitt hus till yngsta dottern? Kan jag göra det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om testamenten och arv finns i ärvdabalken (ÄB). Du kan titta närmare på den lagen här. Jag kommer först beskriva några regler som kan komma att påverka verkningen av ett testamente som ger din yngsta dotter rätt till huset. Jag förklarar sedan hur reglerna kan komma att påverkar er i det här fallet.

Bröstarvinges rätt till laglott enligt ÄB

Som utgångspunkt får alla vuxna upprätta ett testamente och i det bestämma precis vad som ska ske med deras egendom efter att de avlider (ÄB 9:1). Vissa rättigheter får dock gå före ett förordnande i ett testamente.

Bröstarvingar till den avlidne har alltid rätt till sin laglott. En laglott är hälften av den arvslott som bröstarvingen skulle få enligt den ordinarie arvsordningen (ÄB 7:1). Om en bröstarvinge inte kan få sin laglott till följd av ett testamente, så har bröstarvingen möjlighet att påkalla jämkning av testamenten (ÄB 7:3). Då måste andra testamentstagare dela med sig av det de själva ärver, så att bröstarvingen får sin laglott.

Makesarv

Enligt bestämmelserna om makesarv (ÄB 3:1) har en make alltid rätt att ur kvarlåtenskapen efter den avlidne maken, så långt kvarlåtenskapen räcker, få egendom till ett så stort värde så att den tillsammans med egendom som den efterlevande får genom bodelningen av giftorättsgods och den efterlevandes enskilda egendom motsvarar 4 prisbasbelopp. Det är i dagsläget ca 179 000 kr.

Om det den efterlevande får i bodelningen av giftorättsgodset tillsammans med enskild egendom inte uppnår ett värde om 179 000 kr, så har den efterlevande rätt till resterande summa ur kvarlåtenskapen. Ett testamente som omöjliggör detta är utan verkan.

Möjlighet att testamentera bort huset

Som utgångspunkt kan du igenom testamente fritt bestämma vad som ska ske med din kvarlåtenskap efter att du avlider. Vissa personer har dock rättigheter som kan komma i konflikt med ett testamente och får företräde framför testamenten. Skulle ett testamente som innebär att din yngsta dotter får hela huset resultera i att de andra barnen inte kan få sina laglotter ur din övriga kvarlåtenskap, så kan de begära att testamentet ska jämkas till deras fördel. Detta kan leda till att de övriga barnen får rätt till andelar i huset. Du nämner inte om du är gift med någon i dagsläget, men det är värt att tänka på att en eventuell efterlevande make har rätt till minst 4 prisbasbelopp ur bodelning, enskild egendom och makesarv. Skulle ett testamente inkräkta på den rätten, så är testamentet inte giltigt.

Det är in möjligt att ge en säker prognos för vad som händer om du testamenterar ditt hus till ett av dina barn. Huvudregeln är att det står dig fritt att göra det. Beroende på dina övriga tillgångar och husets värde, så kan ett sådant förordnande komma i konflikt med de andra barnens rätt till sina laglotter och en eventuell efterlevande makes rätt.

För att vara säker på att ett testamente får de verkningar man själv önskar kan det ibland vara bra att prata med en jurist som kan få en bättre överblick över situationen och ge en säkrare prognos. Skulle du vilja ha mer hjälp med ditt testamente kan du boka tid med jurister hos oss på Lawline här.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2863)
2021-06-24 Hembudsklausul i testamente
2021-06-23 Vilka uppgifter om vittnena ska finnas med i testamentet?
2021-06-20 Måste testamentstagarens fulla personnummer finnas med i testamentet?
2021-06-17 Kan man testamentera enskild egendom i flera led?

Alla besvarade frågor (93336)