Testamentera bort egendom

Hej!

Min farbror som är miljonär. Han har ingen fru eller några barn. Kan jag som är den enda levande släktingen, bestrida om min farbror har testamenterat bort sina pengar till någon utanför släkten?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill veta om din farbror har rätt att testamentera bort sin egendom och vilka möjligheter du har att klandra testamentet. Regler om arv och testamente finner man i ärvdabalken (ÄB).


Vad gäller vid testamente?

Ett testamente är ett juridiskt bindande dokument som ger uttryck för testatorns vilja. Genom att skriva ett testamente kan en person bestämma hur dennes egendom ska fördelas efter dennes bortgång. Det är endast bröstarvingar (barn, barnbarn osv.) som inte kan göras helt arvlösa vid ett testamente (7 kap. 1 § ÄB). Har personen inga barn är den fri att testamentera bort sin egendom till vem som helst. För att testamentet ska vara giltigt förutsätts att det uppfyller följande formkrav (10 kap. 1 § ÄB):

Skriftlig handling.

Testatorn måste underteckna handlingen när båda vittnena är närvarande.

Handlingen ska vara bevittnat av två personer, vilka ska vara införstådda med att det är ett testamente.


Om dessa krav inte uppfylls är testamentet ogiltigt (13 kap. 1 § ÄB).


Vad gäller i ditt fall?

I ditt fall har med andra ord din farbror rätt att testamentera bort sin egendom precis som han vill, eftersom han inte har några egna barn. Det som du kan göra är att kontrollera att testamentet uppfyller de formkrav som beskrivs ovan. Om dessa inte är uppfyllda kan du klandra (dvs. bestrida) testamentet (13 kap. 1 § ÄB). En sådan klandertalan förs i domstol och den ska väckas inom sex månader.


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att ta kontakt med oss igen.


Med vänliga hälsningar,

Sara GöranssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning