Testamentera bort brorsdotter

2016-10-03 i Testamente
FRÅGA
Min faster hade inga barn men sin bror ( vår pappa har 2 döttrar) jag o min syster. Håller på med juridisk bråk i solna tingsrätt om Testamensklander, nu undrar jag är det lagligt att min faster testamenterar bort mig ?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Syftet med ett testamente är att en arvlåtare ensidigt sätta den legala arvsordningen åt sidan.

Enligt den legala arvsordningen är det först barn till arvlåtaren som har rätt till arv. Har ett barn avlidit och barnet själv har barn så är det arvlåtarens barnbarn som ärver. Dock så har en make till en avliden rätt till arv före gemensamma bröstarvingar. Finns det inga barn eller make till arvlåtaren så är det den avlidnas föräldrar som ärver. Lever inte föräldrarna och arvlåtaren har syskon så träder syskonen in i dess ställe. Har något syskon avlidit men syskonet har barn så ärver det barnet istället - det är alltså först här som du kan träda in som legal arvstagare.

Som sagt, så kan testamente sätta den legala arvsordningen i spel. De enda som inte får gå utan arv vid testamente är bröstarvingar till arvlåtaren, som alltid har rätt till en laglott av kvarlåtenskapen. En efterlevande make har också en starkare ställningen men detta är inte relevant i din fråga. Du som syskonbarn har dock ingen speciell absolut rätt till arv vilket gör att din faster kan testamentera bort din rätt till arv.

Ett testamente kan dock vara ogiltigt på vissa grunder. Dessa grunderna är bland annat om formkraven på testamenten har brustit, eller om testatorn upprättade testamentet under påverkan av psykisk sjukdom, eller om om någon t.ex. har tvingat/lurat testatorn att skriva testamentet. Skulle du misstänka att så är fallet så måste du klandra testamentet och det gör du genom att väcka talan i domstol inom 6 månader från delgivandet av testamentet.

Sammanfattningsvis så finns det dock ingenting som säger att din faster inte får testamentera bort dig.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Mvh,

Cornelia Najafi
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2737)
2021-01-28 Skriva testamente till sin sambo
2021-01-28 Fördelning av arv när det finns ett testamente
2021-01-27 Generellt om testamente och hur ett skifte går till
2021-01-26 Hur kan jag undanta arv från utmätning?

Alla besvarade frågor (88544)