Testamentera bort all egendom till sambo

Hej,

Jag och min bror undrar om min far kan testamentera bort "hela hans kvarlåtenskap med full ägande rätt till hans sambo"?

vänligen Nils Bonnevier

Lawline svarar

Hej

Tack för att Du vänder Dig till Lawline!

Regler om arv och testamente återfinns i Ärvdabalken (ÄB) (1958:637)

Laglottsrätten och jämkning

Bröstarvingar har alltid en laglottsrätt enligt 7 kap. 1 § ÄB. till hälften av en avliden förälders kvarlåtenskap. För att Ni ska få ut er laglott kan Ni påkalla jämkning enligt 7 kap. 3 § första stycket ÄB. Viktigt att veta är att det enligt 7 kap. 3 § andra stycket ÄB föreskrivs en tidsfrist i vilken regeln är att om Ni inte tillkännager Er anspråk på laglottsrätten till testamentstagaren inom sex månader från att Ni tagit del av ett testamente, gäller testamentet oavsett om det helt eller delvis kränker laglotten. Ni kan alltså gå miste om Er laglott om Ni inte inställer Er vid de regler som gäller om tillkännagivande av anspråk på laglott.

Om Er mor och far varit gifta

Om Er mor och far var gifta och Er mor gått bort ska hennes kvarlåtenskap ha tillfallit Er far genom arv enligt 3 kap. 1 § ÄB. Hälften av arvet ärvdes då av Er far med full äganderätt, dvs. Han får göra vad han vill med egendomen. Den andra hälften ärvdes av Er far med fri förfoganderätt. Vad arvet med fri förfoganderätt innebär är att den efterlevande maken inte får testamentera, eller ge bort egendomen till skillnad mot förutsättningarna vid full äganderätten. Anledningen är som påpekats innan, bröstarvingarnas laglottsrätt till arv om hälften av enligt 7 kap. 1 § ÄB. Bröstarvingarna ärver denna hälft först vid den efterlevande makes död. Detta kallas sekundosuccessionen eller efterarvsrätt.

Innan en eventuell bodelning mellan den efterlevande maken och dennes sambo sker, ska först bröstarvingarnas laglott efter den först avlidne maken tas ut motsvarande bröstarvingars laglott enligt 3 kap. 7 § andra stycket ÄB. Detta innebär att om Er mor och far var gifta innan Er far träffade sin sambo har Ni rätt till att innan bodelning sker få ut egendom som motsvarar hälften av Er fars kvarlåtenskap.

Den egendomen som inte utgör Er rätt till arv kan Er far välja att testamentera bort. Om Er far ärvde 1 000 000 kr från Er mor, så ska Ni innan en bodelning sker mellan Er far och sambo få ut 250 000 kr var av hans kvarlåtenskap dvs. 1/4 var. Utöver detta ska Ni också få ut 125 000 kr var av resterande 500 000 kr på grund av Er laglottsrätt enligt 7 kap. 1 §, och om det föreligger testamente förutsätter er laglottsrätt att ni påkallat jämkning inom den tidsfrist som anges enligt 7 kap. 3 §. Om exemplet som framförts ovan om förhållandet mellan Er mor och far inte förekommit och Ni inte sitter på en vilande efterarvsrätt från Er mor, ska ändå laglottsrätten respekteras och Ni får då ut 1/2 av Er fars kvarlåtenskap. Denna kvotdel förutsätter att Er far inte har andra bröstarvingar, om han har det ska kvotdelen minskas i motsvarande mån så att alla bröstarvingar får lika mycket av totalt hälften av Er fars kvarlåtenskap. Om exemplet om Er mor och far däremot förekommit ska Ni sammanlagt ärva 3/4 av hans kvarlåtenskap vid hans bortgång, innan bodelning sker mellan Er far och hans sambo.

Hoppas Du fick svar på Din fråga!

Mvh

Ahmet ErcinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”