Testamentera att särkullbarn ärver efter makes bortgång

2019-07-10 i Testamente
FRÅGA
Vi har båda särkullbarn. Min fråga: Hur säkerställs att mina särkullbarn får ärva min del av tillgångarna? (De är betydligt större än min makas). Vi skriver just nu ett testamente. Anledningen är att min fru ska kunna bo kvar vid mitt frånfälle. Hur kan jag försäkra mig om att mina barn ärver mina tillgångar när min maka dör?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

Då din fråga rör arv är det ärvdabalken (ÄB) som blir aktuell.

Huvudregeln är att om den först avlidna maken efterlämnar särkullbarn, så har de rätt att få ut sitt arv vid arvlåtarens död. Då du upprättat testamente till förmån för din maka, har dina särkullbarn inte rätt att få ut arvet efter dig vid din bortgång, då din maka ska få det. Däremot har de rätt att få ut sin laglott vid din bortgång, vilket är hälften av arvslotten, 7 kap. 1 § ÄB. Det är en garanti för att bröstarvingar i alla fall ska få något, även om allt testamenteras till någon annan. Laglotten utfaller inte automatiskt utan förutsätter att dina särkullbarn jämkar testamentet, ÄB 7 kap 3 §. Då du upprättat ett testamente till förmån för att din maka ska kunna bo kvar, så måste dina särkullbarn jämka testamentet om de vill få ut något alls. Detta på grund av att om du testamenterar till din maka så kommer hon ärva allt med full äganderätt. Dina särkullbarn har alltså ingen rätt till efterarv vid din makas bortgång i och med testamentet till henne.

Som jag förstår dig vill du inte att dina särkullbarn jämkar testamentet och utfår sina laglotter, till förmån för din maka. Du vill även att att dina särkullbarn ska ha rätt till efterarv efter din makas bortgång. För att uppnå detta, behöver du förordna om att dina särkullbarn har rätt till efterarv efter dig vid din makas bortgång. Om ditt testamente innehåller ett förordnande om efterarv till dina särkullbarn kommer reglerna om efterarv i ÄB:s 3 kapitel att tillämpas. Detta innebär att dina barn kommer ärva tillgångarna efter dig, vid din makas bortgång.

Du kan även förordna att om dina särkullbarn skulle jämka testamentet, trots att du ville att de istället skulle vänta på efterarv, så försvinner deras rätt till efterarv. Detta kan göra att de väljer att vänta på efterarvet från dig vid din makas bortgång istället för att jämka testamentet.

Hoppas jag svarade på din fråga!

Eric Leijonhufvud
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2313)
2019-12-09 Kvarlåtenskap?
2019-12-08 Testatorns vilja följs inte
2019-12-08 Sambors möjligheter vid testamente om gemensamma barn finns
2019-12-08 Frågor om arv till minderårig och förmyndares rättigheter

Alla besvarade frågor (75510)