Testamentera annans egendom

Hej, Jag är nygift sedan min hustru gick bort för ett antal år sedan. Jag har skrivet ett testamente där jag önskar om jag går bort skall en försäljning av bostadsrätt som ägs av min nu levande mor som vid hennes bortgång skall medel tillfalla mina barn som jag har sedan mitt första äktenskap. Är detta möjligt enligt lagen ?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline för din fråga.

Du kan inte testamentera egendom till dina barn som du ännu inte äger. Att du nu har ett testamente som föreskriver att din mors bostad ska tillfalla dina barn är alltså inte giltigt.

Det du däremot kan göra är att säga till din mor att testamentera bostaden till dig såsom enskild egendom. På så vis blir den per automatik din enskilda egendom då din mor går bort. 7:1,7:2 Äktenskapsbalken. Det innebär att den inte kommer tillfalla din fru eller bli en del av ert giftorättsgods.

Efter din mors bortgång tar du över äganderätten till fastigheten. Du kan då testamentera fastigheten till dina barn. Då de är särkullbarn får de ta del av bostaden direkt vid din bortgång och den kommer inte lämnas över till din nuvarande fru. Se 3:1 Ärvdabalken.
Om du skulle gå bort innan din mor gör det så kommer fastigheten tillfalla dina barn då din mor går bort. Det framgår av 2:1 och 11:6 ärvdabalken.

Sammanfattningsvis - Du kan inte testamentera bort egendom innan du äger den. Din mor bör testamentera bostaden till dig såsom enskild egendom. Vid hennes bortgång kan du sedan testamentera bostaden till dina barn. Skulle du gå bort innan din mor kommer bostaden att tillfalla dina barn.

Victor ÅkerfeldtRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning