Testamentera allt till sin nya fru och ange att barnen får vänta

2019-02-01 i Testamente
FRÅGA
Kan en omgift pappa testamentera allt till sin nya fru så att barnen bid hans ebentuella bortgång får vänta med sitt arv till hon har dött och dela det med hennes barn. De har ett fritidsboende i Spanien.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Barn till arvlåtaren som inte är gemensamma barn med den efterlevande maken betraktas enligt lag som särkullbarn. Deras arvsrätt går före den efterlevande makens, se 3 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB). Särkullbarnen har därför rätt att få ut sin del av arvet direkt och behöver inte vänta tills den efterlevande maken avlider. Barnen har däremot en möjlighet att ange att de är villiga att vänta med sitt arv till senare, se 3 kap. 9 § ÄB, detta är dock endast en möjlighet och således inte ett tvång.

Om ett testamente anger att allt ska tilldelas den efterlevande maken kan barnen klandra testamentet för att få ut sin respektive laglott, se 7 kap. 3 § ÄB. Laglotten är halva arvslotten dvs. om kvarlåtenskapen efter en person är 500 000 kr och denna personen hade två barn skulle arvslotten till respektive barn uppgå till 500 000/2 = 250 000kr. Hälften av detta dvs. 250 000/2 =125 000 kr har barnen en lagstadgad rätt till. Omfattar testamentet denna del kan testamentet därför klandras.

Viktigt att observera är att varje barn måste enskild klandra och begära jämkning för att få ut sin respektive laglott.

Vänligen,

Jenny Wärnerup
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2144)
2019-05-26 Medför ett oriktigt datum att testamentet blir ogiltigt?
2019-05-25 Formulering i ett testamente
2019-05-22 Kan mitt halvsyskon krångla till testamentet efter arvsskiftet?
2019-05-21 träda in för avliden testamentstagare

Alla besvarade frågor (69309)