Testamentera allt till barnbarnen?

2020-11-07 i Testamente
FRÅGA
Hej. Min mor vill testamentera allt hon äger och har till sina tre barnbarn är det juridiskt möjligt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är frågan?

Jag uppfattar det som att du undrar om det är möjligt för din mor att testamentera allt hon äger till sina tre barnbarn. Här under går jag igenom vad som gäller rent juridiskt i din situation. Reglerna som påverkar är reglerna i ärvdabalken (ÄB).

Testamente och laglott

Eftersom din mor har barn är det som utgångspunkt barnen som är hennes legala arvingar. Det innebär att du och eventuella syskon som utgångspunkt ska ärva efter er mor och dela lika på arvet. (2:1 ÄB).

Däremot har din mor också fri testamentsrätt. Det innebär att hon på ett juridiskt bindande sätt kan testamentera bort all sin egendom eller delar av den. Skulle det vara så att hon testamenterar bort mer än hälften av det hon äger har du och eventuella syskon ett skydd som kallas för laglott (7:1 ÄB).

Vad det innebär är att alla barn som hade fått ärva om det inte funnits något testamente, åtminstone har rätt att få ut hälften av det arv de annars skulle få. Hade du till exempel fått ut hälften av din mors egendom om det inte funnits något testamente alls, har du på grund av din laglott åtminstone rätt till en fjärdedel av din mors egendom.

Skulle det vara så att din mor testamenterat bort mer än hälften av sin egendom kan du påkalla jämkning av testamentet. Det är först genom att göra det som du garanterar att du får ut din laglott. (7:3 ÄB).

Sammanfattning

Din mor kan fritt testamentera bort sin egendom. Däremot kan du och eventuella syskon påkalla jämkning av testamentet och därigenom få ut åtminstone era laglotter. Utöver laglotterna kommer resten av din mors egendom gå till barnbarnen om det är så hon väljer att testamentera sin egendom.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Hanna Rosenqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2860)
2021-06-17 Kan man testamentera enskild egendom i flera led?
2021-06-15 Kan man testamentera en bostadsrätt med full äganderätt?
2021-06-15 Måste ett syskon godkänna testamente?
2021-06-15 Hur kan vi dela vår pappas tillgångar som han vill?

Alla besvarade frågor (93215)