Testamente till sambo

Hej. Vi är ett sambopar som äger en fastighet 50/50. Vi har båda barn sedan tidigare, jag 4 och sambon 5.

Vi ämnar upprätta testamente där vi vill att efterlevande skall sitta kvar i orubbat bo. Har förstått att detta kräver att samtliga barn måste godkänna detta, eller hur?

Finns det ngt vi kan göra i övrigt för att vår önskan skall kunna uppfyllas eller måste den efterlevande lösa ut de barn som kräver sin laglott?

Hoppas på svar på våra frågor.

Lawline svarar

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.

Vi har ett ganska starkt skydd i svensk rätt för särkullbarn genom denna sk laglott. Laglotten utgör hälften av den arvslott som var och en besitter. Det är därför möjligt att testamentera halva sin kvarlåtenskap till vem man vill. Resterande del är sedan barnens lott.

Det spelar ingen roll om ni är gifta eller sambo i ert fall då särkullbarn alltid har rätt till arv genast efter förälderns död. Ett särkullbarn kan naturligtvis avstå sitt arv till förmån för den efterlevande sambon eller makan och därefter begära ut efterarv när den andre parten är död. Detta kan ni i ett testamente endast önska då det blir upp till var och en av dessa barn (som förmodligen då är vuxna) att avgöra hur man ställer sig till det. Det är inget de behöver vara överens om utan några kanske vill si och andra vill så. Beslut får var och en fatta den dagen.

Så det bästa att göra i ert fall om ni önskar att alla era barn ska ha samma möjlighet till arv efter er men samtidigt kunna känna en ekonomisk trygghet med varandra. Det blir att upprätta testamente där den andre får fri förfoganderätt över halva sambons kvarlåtenskap. Denna arvsdel kommer sedan gå tillbaka till de barn den "lånats" från, när den andre parten dör. En försäkring till förmån för den andre är sedan att rekommendera så det inte blir så enormt kännbart när arvskifte sker och barnen begär ut sin del.

Det kan vara lite krångligt att veta hur det kommer bli om ens partner plötsligt skulle avlida. Det är därför jätteviktigt att vara medveten om hur det kan se ut och i testamente komma överens om hur man vill ha det.

Jag rekommenderar att ni bokar en tid hos en jurist där ni tillsammans upprättar ett testamente som passar just för er.

Hoppas ni fått vägledning i er fråga

Jennie NilssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning