FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente31/01/2019

Testamente till person med utvisningsbeslut

Hej!

Jag är familjehem till en asylsökande kille. Jag skulle vilja adoptera honom, men jag förstår att det är mycket svårt, särskilt nu när han fyllt 18 enligt Migrationsverkets bedömning. Han har ett utvisningsbeslut mot sig. Jag känner mig totalt maktlös och sörjer så att jag håller på att gå in i väggen att jag riskerar att förlora honom och att han än en gång ska uppleva att han förlorat sin familj. Oavsett vad som händer, vill vi höra ihop på något sätt. Jag vill att ha ska veta att han har en familj. Om adoption inte skulle gå igenom skulle jag vilja testamentera till honom. Kan jag göra det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns egentligen inga större begränsningar avseende vem ett testamente kan skrivas till. Att du inte är släkt med personen som du vill testamentera till, eller att personen eventuellt inte kommer bo i Sverige, spelar ingen roll. För att ett testamente ska vara giltigt behöver det dock uppfylla vissa särskilda formkrav. Ett testamente ska upprättas skriftligen och undertecknandet av testamentet ska bevittnas av två vittnen som själva skriver på testamentet. (10 kap. 1 § Ärvdabalken.) En nära släkting till den som skriver testamentet får dock inte vara vittne och inte heller den som själv ska ta emot testamentet. (10 kap. 4 § Ärvdabalken).

Eftersom det finns en risk att personen du vill testamentera till inte kommer bo i Sverige är min rekommendation att vara så tydlig som möjligt i testamentet avseende vem du syftat på. Det kan även vara bra att förtydliga vad du vill ska hända ditt arv om det inte går att verkställa till personen du avsett.

Hoppas du fick svar på din fråga!


Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?