Testamente till förmån för vissa arvingar

2016-11-18 i Testamente
FRÅGA
En person dör som inte har några bröstarvingar. Det finns både helsyskon och halvsyskon kvar i livet. Han har testamenterat alla sina ägodelar till sina helsyskon. Har halvsyskonen någon rätt till arv efter honom?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom syskon inte har någon laglottsrätt, denna rätt tillkommer bara bröstarvingar (se ÄB 7:1 ”bröstarvinge"), så är det helt i sin ordning att testamentera hela sin kvarlåtenskap till något eller några av sina syskon, eller vem som helst för den delen, och därmed göra resterande arvingar arvslösa. Innebörden av laglotten är att bröstarvingar har rätt till hälften av sin arvslott oavsett vad testamentet säger.

Det finns dock en möjlighet att få testamentet ogiltigförklarat om någon av ogiltighetsgrunderna i ÄB 13:1-3 är uppfyllda.

Formkraven för testamente är att det ska vara upprättat skriftligen samt samtidigt bevittnas av två personer som styrkt handlingen med sina namn. Vittnena ska veta om att handlingen utgör ett testamente, de behöver dock inte känna till det exakta innehållet. ÄB 10:1. Uppfyller inte testamentet dessa formkrav så kan det ogiltigförklaras.

Ytterligare ogiltighetsgrunder är bland annat testators psykiska störning eller om testamentet har upprättats genom tvång eller missbruk av testatorns oförstånd, viljesvaghet eller beroende ställning.

Det ska tilläggas att arvinge måste klandra testamentet inom sex månader från att denna blivit delgiven testamentet annars går rätten till klander förlorad för denna arvinge. ÄB 14:5

Halvsyskonen har således inte någon rätt till arv efter den avlidne såvida testamentet inte kan klandras på någon av grunderna i ÄB 13:1-3


Vänligen,

Christian Sörqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2721)
2021-01-16 Går testamente före halvsyskons rätt till arv?
2021-01-15 Hur gör man ändringar i testamente?
2021-01-14 Arv till särkullbarn och eventuell förkovran
2021-01-13 Kan man testamentera egendom med fri förfoganderätt?

Alla besvarade frågor (88131)