Testamente till förmån för särkullbarn

Vi är ett gift par sedan 2013 och jag har tre barn från ett tidigare äktenskap(pappan lever i ett nytt förhållande). Min make har fyra barn från tidigare äktenskap(mamman är i nytt förhållande).

Vi bor i en villa som är mitt tidigare sommarhus tillsammans med mina föräldrar(ensamt barn). Jag har fått huset som gåva av min mamma och jag har gett min man halva huset i gåva.

Vi vill båda att mina tre barn skall ärva huset den dagen vi båda går bort. Går det?

Vad händer om min man dör först? Kan hans barn kräva halva huset?

Hälsningar

Eva

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Aktuella regler vid arv hittar du i Ärvdabalken (ÄB)

När en person avlider är huvudregeln att dennes tillgångar (kvarlåtenskapen) fördelas enligt den legala arvsordningen (ÄB). Denna ordning kan dock helt eller delvis inskränkas genom att den avlidne skriver ett testamente där han eller hon själv bestämmer hur kvarlåtenskapen skall fördelas.

Kvarlåtenskapen fördelas enligt den legala arvsordningen

Enligt ÄB 2:1 ärver i första hand den avlidnes bröstarvingar (barn). Utgångspunkten är då att bröstarvingarna får en lika stor del var av kvarlåtenskapen. Bröstarvingens del av kvarlåtenskapen utgör dennes så kallade arvslott. Efterlämnar den avlidne en efterlevande make så ärver maken gemensamma bröstarvingar med försteg i så kallat makesarv, ÄB 3:1. Skulle den avlidne ha egna barn som inte är gemensamma, så kallade särkullbarn, så har de däremot rätt att få ut sitt arv direkt. I det fallet ärver inte efterlevande make med försteg.

Då ni inte har några gemensamma barn blir inte makesarv aktuellt. De barn (särkullbarn) som ni har rätt att få ut sitt arv direkt vid förälderns död. Skulle din man dö nu och arvet fördelas enligt Ärvdabalken regler innebär det att de skulle ha rätt till den halva av huset som är din mans.

Den legala arvsordningen inskränks genom testamente

Som tidigare nämnt så kan ärvdabalkens regler sättas helt eller delvis ur spel om ett testamente upprättas. Den enda begränsningen som finns är att testamentet inte får inskränka på bröstarvinges laglott. Laglotten utgör halva arvslotten, vilket är den del som tillfaller bröstarvingen enligt lag, ÄB 7:1.

Den möjlighet som finns för att dina barn skall kunna erhålla din mans del av huset är att han upprättar ett testamente till förmån för dina barn. Förutsättningen är att detta inte inskränker på din mans bröstarvingars rätt till laglott. Din makes del av huset får alltså inte utgöra mer än hälften av hans kvarlåtenskap, eftersom hans bröstarvingar har rätt till detta. Det beror således på din mans övriga tillgångar. Skulle testamentet visa sig inskränka på laglotten kan bröstarvingarna begära laglottsjämkning för att erhålla vad de har rätt till.

Mer om vad som gäller vid upprättandet av ett testamente kan ni läsa om i ÄB 10 kap.

Mitt råd är alltså att se över era tillgångar för att utreda möjligheterna till att upprätta ett testamente.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Kristina SvenssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning