FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt30/08/2014

Testamente till förmån för maka

Pensionärer är gifta och har ett gemensamt barn och ett särkullebarn min mans.Vi har ej skrivit något testamente,skulle det kunna vara förmånligare för mig om det skulle hända min man något.Vi bor i hyresrätt och äger tillsammans en sommarstuga värd ca 1 miljon på banken har min man ca 500.000 kr och jag likadant ca 500.000 kr kan vi skriva testamente som kan minska särkullebarnets arv.Jag äger aktier o fonder kan jag skriva så att särkullebarnet ej ärver mig.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

I Sverige råder så kallad testamentsfrihet, vilket innebär att man har en total eller delvis rätt att förfoga över och testamentera bort sin egendom till vem man vill. Eventuella bröstarvingars rätt till laglott går däremot inte att testamentera bort. Bröstarvingen har enligt lag rätt att utfå det som kallas för laglott, se 7 kap ärvdabalken. Laglotten utgör hälften av arvslotten. För att bröstarvingen ska få ut sin laglott krävs att denne påkallar en jämkning av testamentet, se 7 kap 3 § ärvdabalken.

Vid en bortgång av en av makarna får det gemensamma barnet vänta med att få ut sitt arv och den efterlevande maken får fri förfoganderätt över arvet. Först när den efterlevande maken går bort får det gemensamma barnet ut sitt arv. Gällande särkullbarn har dessa rätt att få ut sitt arv direkt vid sin förälders bortgång. Det ni kan göra för att minska särkullbarnets arv är att skriva ett testamente avseende hur arvet bör fördelas. Som redan påpekats kan ni dock inte frånta särkullbarnets rätt till laglotten. Slutligen bör understrykas att särkullbarnet inte är berättigad till något arv efter dig, utan det är då din make går bort som särkullbarnet får rätt till arv. 

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000