Testamente till barnbarn

2017-01-29 i Testamente
FRÅGA
Hej,Jag är en person som har en fråga angående ett testamente. En bekant till mig vill upprätta ett testamente.Han är skild sedan några år tillbaka och har en son i vuxen ålder. Sonen har vidare en dotter som är gravt förståndshandikappad. Hon bor på vårdhem och har egentligen ingen förmåga att förfoga eller disponera över sin egendom. Han vill dock, i sitt testamente, se till så att hon (alltså barnbarnet) får viss del av kvarlåtenskapen. Är det möjligt att testamentera till henne och finns det något sätt han kan göra detta på utan att hon riskerar att förlora kontrollen över de pengar hon får genom testamentet? Tacksam för svar!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Utgångspunkten är att man får testamentera sin kvarlåtenskap som man själv önskar, förutsatt att det framgår tydligt av ett giltigt testamente. För att ett testamente ska vara giltigt skall testatorn vara över 18 år. Upprättandet ska bevittnas av 2 vittnen, som inte behöver känna till innehållet, men skall veta att det är ett testamente som de bevittnar. Vittnena skall även bestyrka testamentets äkthet genom att anteckna sina namn på dokumentet. Vittnena bör också skriva ner vilket datum bevittnandet sker på samt ange sin adress, bland annat för att det vid en eventuell framtida tvist angående testamentet lättare skall kunna gå att kontakta vittnena.

Det finns begränsningar i hur mycket som kommer att kunna testamenteras bort till dottern, på grund av laglottsreglerna. Enligt 2 kap. 1 § Ärvdabalken framgår det att den avlidnes avkomlingar (barn) ärver i första hand och dessa utgör därmed vad som även kallas bröstarvingar. Man kan i testamente föreskriva att bröstarvingarna inte ska få ärva, men bröstarvingarna kan tack vare laglottsreglerna i 7 kap. 1 § samt 3 § Ärvdabalken kräva jämkning av testamentet för att få ut sin laglott, vilket är hälften av arvslotten. Arvslotten är alltså en andel i den totala kvarlåtenskapen efter den som går bort.

Om exempelvis personen som du beskriver har 500 000 i kvarlåtenskap, kan testamentet förorda att barnbarnet ska ärva allt. Dock kan sonen, om denne vill, begära jämkning av testamentet, och har då rätt att få 250 000 kronor av arvet. Det är alltså så enkelt som att man upprättar ett testamente, och sedan kommer barnbarnet minst få hälften. Om exempelvis kvinnan du berättar om har god man, förvaltare eller förmyndare, så kommer arvet sedan att förvaltas av denne, underkastat bestämmelserna i 12:e och 14:e kap. Föräldabalken.

Vill du få frågan närmare utredd kan du skicka din frågeställning till vår Expresstjänst och få en utredning inom 24 timmar.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Carl William Ahlberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2893)
2021-07-23 Hur ska jag meddela arvingar om ett testamente, och när kan de senast motsätta sig testamentet?
2021-07-19 Do you need a testament in Sweden?
2021-07-18 Är ett testamente bindande om man upprättat det själv?
2021-07-18 Kan syskon lämnas arvslösa?

Alla besvarade frågor (94256)